Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33710
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Miklaševič, Irena
Title: Niektóre aspekty współpracy KGB Litewskiej SRR i Służby Bezpieczeństwa MSW PRL skierowane przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 60
Other Title: Some aspects of cooperation between Lithuanian SR KGB and the Polish People’s Republic Interior Ministry Security service, aimed against the Catholic Church of the 60s
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 30 (2009)
Extent: p. 157-168
Date: 2009
Keywords: Lietuvos Katalikų Bažnyčia;KGB;Lenkijos Liaudies Respublika;Vidaus reikalų ministerija;Saugumo tarnyba;Sovietinė politika;Religijos klausimai;Lithuanian Catholic Church;KGB;Polish People’s Republic;Interior ministry;Security service;Soviet policy on religion
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami Lenkijos Liaudies Respublikos vidaus reikalų ministerijos Saugumo tarnybos ir Lietu-vos TSR KGB bendradarbiavimo, sekant Bažnyčią 7-ąjį dešimtmetį, aspektai. Lietuvos Katalikų Bažnyčia, ypač Vilniaus arkivyskupija, taip pat kitų vyskupijų kai kurie kunigai ir katalikai pasauliečiai palaikė gana glaudžius ryšius su Lenkijos katalikais, todėl buvo stiprinamas abiejų šalių saugumo organų bendradarbiavimas, kurio tikslas – katalikiškos aplinkos sekimas, užkertant kelią Lietuvos ir Lenkijos katalikų kontaktams. Lietuvos Katalikų Bažnyčia buvo ideologiškai priešiška valdžiai ir nepriklausoma nuo jos institucija, tad KGB jai skyrė ypač daug dėmesio. Lietuva buvo vienintelė TSRS respublika, kurioje vyravo katalikybė. Pa-grindinis saugumo organų tikslas buvo dvasininkijos sekimas, priverčiant kunigus bendradarbiauti su sau-gumo tarnybomis. Kadangi Lietuva ribojasi su Lenkija, o pastarojoje Katalikų Bažnyčios pozicijos buvo labai stiprios, KGB daug dėmesio skyrė Lenkijos Bažnyčiai, Lietuvos ir Lenkijos kunigų kontaktams. Dėl glaudaus Lietuvos ir Lenkijos Katalikų Bažnyčių ryšio akylai stebėti ir kontroliuoti abiejų šalių katalikų kontaktai. Pastaraisiais metais pasirodė daug mokslinių darbų, nagrinėjančių sovietinę politiką Lietuvos Katalikų Bažnyčios atžvilgiu. [...]
The article focuses on the characteristic features of cooperation between Lithuanian SR KGB and the Polish Peo-ple’s Republic Interior Ministry Security service applied for the Church persecution in the 60s. Lithuanian Catholic Church, especially the archdiocese of Vilnius, as well as some priests and lay people from other dioceses were in rather close contacts with Polish Catholics. Therefore, the cooperation between the security service institutions of both countries was strengthened in order to watch over the Catholic environment and prevent contacts between Lithuanian and Polish Catholics
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33710/1/ISSN2335-8785_2009_N_30_58.PG_157-168.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33710
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2009, nr. 30(58)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.