Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33663
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Labanauskas, Ramūnas
Title: Romuviečių vaidmuo Jaunųjų katalikų sąjūdžio genezėje (1921–1933 m.)
Other Title: The role of Romuva adherents in the genesis of Young Catholics’ movement (1921–1933)
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2009, nr. 31(59), p. 169-187
Date: 2009
Keywords: Jaunųjų katalikų sąjūdis;Ateitininkų federacija;Ateitininkai Federation;Young Catholics’ movement
Abstract: Straipsnyje analizuojamas romuviečių – vienos iš tarpukario Lietuvos katalikų pasaulėžiūrinių grupių – vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio genezėje. Atskleidžiamas jų reikšmingas indėlis formuojant katalikų kultūrinių institucijų tinklą. Atsižvelgiant į nepakankamą romuviečių politinių aspiracijų nušvietimą istoriografijoje, akcentuojamos politinės jų visuomeninės ir kultūrinės veiklos pasekmės. Romuviečių visuomeninė veikla laikoma jų pradinio pasaulėžiūrinio apsisprendimo išraiška. Daug dėmesio skiriama romuviečių pamainos – jaunųjų katalikų sąjūdžio – formavimo prielaidoms, metodams ir kanalams atskleisti.
The role of Romuva adherents (one of the interwar Lithuanian Catholic world-view group) in genesis of young Catholics’ movement is analysed in the article. Significant impact on creating the net of Catholic cultural institutions is revealed. Considering inadequate elucidation of Romuva adherents’ political aspirations in historiography, political consequences of their social and cultural activities are emphasized. Romuva adherents’ public activity is considered as the expression of their initial world-view decision. Full attention is paid to the revealing of formation assumptions, methods and links of Romuva adherents’ group (young Catholics’ movement).
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33663
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33663
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2009, nr. 31(59)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

164
checked on May 31, 2020

Download(s)

178
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.