Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33633
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Patry, Jean-Luc
Title: Kritinio multiplizmo problemos įvertinimo tyrimuose: teorijų multiplizmas ir šališkumo analizė
Other Title: Issues in critical multiplism in evaluation research: multiplism of theories and analysis of biases
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2005, nr. 2, p. 10-25
Date: 2005
Keywords: Diskriminantinis pagrįstumas;Gabumas;Įvertinimas;Konvergentinis pagrįstumas;Kritinis multiplizmas;Discriminant validity;Evaluation;Convergent validity;Critical multiplism;Validity
Abstract: Kokybės užtikrinimo ir įvertinimo tyrimai, kaip ir kiti socialiniai tyrimai bei jų taikymas, kelia daugybę problemų. Šiame straipsnyje pirmiausiai norėčiau pateikti tokių problemų sąrašą, kuris vis dėlto liks nepilnas. Straipsnyje teigiama, kad nors ir nėra tobulo šių problemų sprendimo būdo, kritinis multiplizmas galėtų būti toks požiūrių modelis, kuris leistų sumažinti tas problemas arba bent padėtų jas išsiaiškinti ir mėginti spręsti. kritinis multiplizmas - tai bendro pobūdžio metodologinis modelis, kurį nuodugniai išaiškinti čia būtų neįmanoma; norėčiau aptarti tik kai kuriuos svarbiausius klausimus ir remdamasis jais pateikti keletą pasiūlymų, kaip turėtų būti atliekami socialiniai tyrimai.
Quality assurance and evaluation research, like other fields of social research and its applica­tion, are confronted with a series of problems. In the present paper, I want first to give a list of such problems, although necessarily incomplete. It is then claimed that while there is no “per­fect” solution to these problems, critical mul­ti­plism may be a set of approaches which might attenuate the problems or at least make them more visible so that one can deal with them. Critical multiplism is a general methodological frame­work which cannot be fully accounted for here; rather, I want to present some major issues and on their base make some sug­ges­tions about how to conduct social research.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33633
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33633
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2005, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.