Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33623
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Škudienė, Vida
Title: Pagrindinių vadybos studijų kokybė kintančioje universiteto erdvėje
Other Title: Quality of undergraduate management studies in changing university enviroment
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2005, nr. 2, p. 166-173
Date: 2005
Keywords: Dėstymo kokybė;Dėstymo metodai;Pagrindinės studijos;Paradigmos kaita;Vadybos programos;Teaching quality;Undergraduate studies;Paradigm shift;Management programmes
Abstract: Baltijos valstybių universitetų vadybos studijų erdvėje vykstančius svarbius pokyčius sąlygoja šie veiksniai: glaudesnė auditorinio mokymo ir realaus pasaulio´ sąveika, rinkos plėtra, internacionalizavimas ir vis didėjanti studentų įvairovė. Autorė pateikia trijose vadybinės krypties aukštojo mokslo institucijose atlikto tyrimo rezultatus: ISM vadybos ir ekonomikos universitete (Lietuva), Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademijoje (Latvija) ir Estijos verslo mokykloje (Estija). Pagrindinių studijų vadybos programos dėstytojų atsakymai į tyrimo klausimus rodo, kad nepaisant pastaraisiais dešimtmečiais išaugusio dėmesio dėstymo universitetuose kokybei, paskaita ir auditorinė diskusija tebelieka dominuojančiais dėstymo metodais. Daugelio respondentų nuomone, jų dėstymo metodai yra pakitę, vis dažniau pasirenkami naujoviškiausi dėstymo projektai, beveik trečdalis respondentų yra lankę dėstymo kokybės tobulinimo kursus.
The environment for teaching management in Baltic States’ universities has undergone profound changes. The factors involved are: greater interaction between classroom teaching and the “real world”, market expansion, internationalization, and increasingly diverse students. The author reports on the survey findings from the three management higher education institutions: ISM University of management and economics (Lithuania), Riga Teacher Training and Educational Management Academy (Latvia), and Estonian Business School (Estonia). The responses of undergraduate management educators indicate that, despite clear indications of greater attention and increased interest in the quality of university teaching in the past decade, lecture and classroom discussion are the dominant instructional techniques. Many of the respondents indicated that they had changed their instructional techniques in the direction of innovative teaching projects, and almost a third of the respondents have taken a course to improve teaching quality.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33623
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33623
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2005, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 1, 2021

Download(s)

24
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.