Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33572
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Želvys, Rimantas
Title: Doktorantūros studijų kokybės siekiniai ir prognozuojami rezultatai
Other Title: Goals of quality in doctoral studies and forecasted outcomes
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2007, nr. 4, p. 10-20
Date: 2007
Keywords: Bolonijos procesas;Doktorantūros studijos;Švietimo kokybė;Bologna Process;Doctoral studies;Education quality
Abstract: Straipsnyje aptariama doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo politika Lietuvoje ir prognozuojami galimi jos rezultatai. Švietimo kokybė teorinėje literatūroje paprastai apibūdinama kaip visuminis reiškinys, susidedantis iš pradinių sąlygų kokybės, proceso kokybės ir rezultatų kokybės. Mūsų atlikta dokumentų analizė rodo, kad Lietuvoje doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo siekiama didinant reikalavimus pradinių sąlygų kokybei, o reikalavimai proceso bei rezultatų kokybei nekinta arba net šiek tiek mažėja. Tačiau Bolonijos proceso komunikatuose ir Europos universitetų asociacijos doktorantūros programų projekto išvadose akcentuojama priešinga tendencija – keliami didesni reikalavimai rezultatams ir doktorantūros studijų proceso kokybės gerinimui. Tad galima prognozuoti, kad dabartinė Lietuvos aukštojo mokslo politika iš esmės nepagerins doktorantūros studijų kokybės, o ilgainiui gali imti vis labiau disponuoti su Bolonijos proceso nuostatomis.
This article discusses the quality assurance policy of doctoral studies implemented in Lithuania and its probable outcomes are forecasted. In scientific literature the quality of education is commonly defined as a holistic phenomenon composed of the quality of initial conditions, quality of process and quality of outputs. The accomplished document analysis indicates that the quality assurance of doctoral studies in Lithuania is pursued through increased requirements for the quality of initial conditions, whereas requirements for process and outputs quality do not change or even decrease. Meanwhile, the opposite trend - orientation towards outputs and quality improvement of doctoral study process is emphasized in Bologna Process Communiqués and in the conclusions of the doctoral programmes project worked out by the European University Association. Our analysis allows to forecast that higher education policy implemented currently in Lithuania will not improve the quality of doctoral studies essentially, eventually it can increasingly discord with Bologna Process provisions.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33572
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33572
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2007, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.