Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33559
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Juknytė-Petreikienė, Inga;Pukelis, Kęstutis
Title: Internacionalizuotų studijų kokybės vertinimas : Socrates/Erasmus programos dalyvių patirtis
Other Title: Quality assessment of internationalised studies: experience of Socrates/Erasmus programme participants
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas., 2007, nr. 4
Extent: p. 74-101
Date: 2007
Keywords: Internacionalizuotos studijos;Studijų kokybė;Internationalised studies;Quality of studies
Abstract: Straipsnyje analizuojamos studijų internacionalizacijos pridedamosios vertės teorinės prielaidos studijuojančiųjų žinioms ir gebėjimams ugdyti šiandienos aukštojo mokslo sistemoje. Formuluojama prielaida, kad remiantis tarptautinių mainų dalyvių patirtį atskleidžiančiais tyrimais galima vertinti ir akademinių mainų vertę bei jų kokybę. Tokie tyrimai turėtų tapti sudėtine studijų kokybės vertinimo sistemos dalimi ir galėtų sėkmingai prisidėti prie aukštosios mokyklos internacionalizavimo kokybės vertinimo ir tobulinimo. Straipsnyje pateikiami Erasmus studentų, atstovaujančių 13 šalių, požiūrio į tarptautinės dimensijos studijų procese įtaką jų kompetencijų plėtotei. Erasmus studentų nuomonės tyrimas atskleidė: 1) studentų motyvus dalyvauti mainų programose; 2) studentų požiūrį į studijų internacionalizacijos pridedamąją vertę jų asmeniniam tobulėjimui bei dalykinių žinių ir įgūdžių ugdymuisi; 3) priežastis, kurias nurodė studentai, kodėl reikia internacionalizuoti aukštosios mokyklos studijas. Siekiant pagrįsti mainų programų dalyvių patirties tyrimų taikomąją vertę formuluojami aukštojo mokslo internacionalizuotų studijų kokybės vertinimo kriterijai ir rodikliai
The article discusses theoretical preconditions of added value of internationalised studies for students’ knowledge and skills development in the area of professional training within the system of higher education. The premise is formulated that the value and quality of academic exchange is possible to assess grounding on the research into international exchange participants’ experience. Such kind of research should become an integral component of the system of study quality assessment and could contribute to quality assessment and development of higher education institution internationalisation. The article presents research results on ERASMUS students, representing 13 countries attitude to the impact of international dimension in studies on development of their competencies. The research into ERASMUS students’ views revealed: 1) students’ motives to experience internationalised studies; 2) students’ attitude concerning added value of internationalised studies for their personal development and acquisition of subject knowledge and skills; 3) reasons presented by students explaining the necessity to internationalise higher education. Aiming at validating the applied value of research into exchange students’ experiences for the value and quality assessment of international academic exchange, some criteria and indicators of quality assessment of higher education internationalisation are formulated
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33559/1/ISSN2345-0258_2007_N_4.PG_74-101.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33559
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2007, nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.74 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

190
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

142
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.