Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33530
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Daukilas, Sigitas;Kačinskienė, Irma;Vaišnorienė, Daiva;Vaščila, Vytautas
Title: E. mokymo/si technologijų kokybę sąlygojantys veiksniai aukštojoje mokykloje=Factors that impact quality of e-teaching/ learning technologies in higher education
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : VDU Studijų kokybės centras., 2008, Nr. 5
Extent: p. 132-150
Date: 2008
Abstract: Straipsnyje analizuojami ir vertinami e. mokymo/si technologijų kokybę sąlygojantys veiksniai aukštojoje mokykloje, o jų pagrindu apibrėžiama e. mokymosi kokybės samprata. Pateikiami tyrimų duomenys apie studentų motyvus renkantis įvairias mokymo/si technologijas savo kompetentingumo plėtotei bei dėstytojų galimybes kurti interaktyvias, e. mokymą/si motyvuojančias virtualias aplinkas. Gauti tyrimai rodo, kad tiek studentams, tiek dėstytojams, siekiantiems studijų kokybės, labiau priimtinos aiškinamuoju iliustraciniu būdu pagrįstos žodinės ir interaktyvios technologijos. Siekdami geresnės e. mokymo kokybės, aukštųjų mokyklų dėstytojai šių technologijų elementus dažniausiai integruoja į tradicines metodikas, plėtodami mišrųjį nuotolinio mokymo/si modelį
The article analyzes and assesses factors that have impact upon the quality of eTeaching/ learning technologies in higher education; it is on their basis that the concept of eTeach-ing/learning quality is defined. Research data about the students' motives in choosing various teaching/learning technologies for the development of their competence are presented together with teacher possibilities to create interactive virtual environments that motivate eTeaching/learning. The obtained research revealed that verbal and interactive technologies based on explanatory illustrational method are more favoured by both students and teachers who aim at study quality. Higher education teachers, aiming at achieving better eTeaching/learning quality, integrate the elements of these technologies into traditional methodologies, developing a blended distance education model
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33530/1/ISSN2345-0258_2008_N_5.PG_132-151.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33530
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2008, nr. 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.