Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33529
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vitienė, Nijolė;Mičiulienė, Rita
Title: Kriterinio vertinimo ir kokybės grįžtamosios informacijos taikymas kalbėjimo užsienio kalba įgūdžiams lavinti e. mokymo/si kontekste=Application of criteria referenced assessment and qualitative feed-back to develop foreign language speaking skills in the context of e-teaching/ learning
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : VDU Studijų kokybės centras., 2008, Nr. 5
Extent: p. 152-171
Date: 2008
Abstract: Grįžtamoji informacija yra vienas iš aukštojo mokslo kokybę lemiančių veiksnių. Šis veiksnys ypač svarbus e. mokymui/si, kur tiesioginis dėstytojo ir besimokančiojo bendravimas pakeičiamas virtualiu. Kaip kokybinė grįžtamoji informacija, kuri kitaip dar vadinama grįžtamuoju ryšiu (angl.feed-back; žr. sąvokų apibrėžimus), gali padėti efektyviau mokyti/s užsienio kalbos pasirinkus e. Mokymo/si kursą? Straipsnyje keliama hipotezė, kad kokybinės grįžtamosios informacijos aiškumas ir tikslumas, šios informacijos teikimo sistemiškumas ir individualumas bei vertinimo kriterijai, pateikiami e. kurso klausantiems studentams iš anksto, yra efektyvi jų užsienio kalbos įgūdžių gerinimo priemonė. Kvazi-eksperimentas, atliktas Alytaus kolegijoje 2008 m., parodė, kad iš anksto apibrėžti ir aptarti vertinimo kriterijai, savalaikis ir sis¬temingas grįžtamosios informacijos teikimas didelei daliai studentų padėjo pagerinti prancūzų kalbos neperetraukiamos žodinės kalbos pasiekimų rezultatus
Responsive information is one of the factors that determine the quality of higher education. The factor is especially important for eLearning where a direct communication between a lecturer and a student is replaced with a virtual one. How may a qualitative responsive information, in other words feed-back (see the definitions of key words), help study foreign languages more effectively when choosing eLearning course? The article proposes a hypothesis that the clarity and precision of qualitative feedback, a systematic and individual presentation of the information as well as evaluation criteria, introduced to the students of eCourse in advance is an effective means to improve their foreign language skills. Quasi-experiment conducted in Alytus College in 2008 revealed that the criteria defined and discussed in advance and well-timed and disciplined provision of feedback helped the majority of students improve their achievements in French continuous oral expression
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33529/1/ISSN2345-0258_2008_N_5.PG_152-171.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33529
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2008, nr. 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 1, 2021

Download(s)

43
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.