Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33505
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kazlauskas, Algirdas
Title: Politika ir religija: povestfalinės antireliginės kampanijos priežastys ir pasekmės
Other Title: Politics and religion: the causes and consequences of the post-westphalian anti-religious campaign
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2010, nr. 35(63), p. 85-98
Date: 2010
Keywords: Liberalizmas;Pozityvizmas;Religija;Trisdešimtmetis karas;Vestfalijos taika;Liberalism;Positivism;Religijon;Thirty Years War;Peace of Westphalia
Abstract: Šiandienos Vakarų pasaulyje politika yra laikoma nesuderinama su religija. Šis stereotipas kilo dar XVII amžiaus viduryje, kada Vestfalijos taikos sutartimi baigtas Trisdešimtmetis karas. Dokumento tekste užfiksuotas principas, įteisinantis valstybės valdovo nepriklausomybę nuo Katalikų Bažnyčios įtakos. Religija buvo išstumta iš viešojo gyvenimo. Manyta, jog jos trūkumą žmogaus gyvenime pakeis moksliškumas ir racionalumas. Tačiau mokslui nepaaiškinus asmens egzistencijos slėpinio ėmė plisti pseudoreliginiai kultai, aukštinantys žmogaus protą bei mokslą. Vis dėlto pozityvistai nesugeba savo tikėjimo įrodyti moksliškai. Galios balansui pasaulyje keičiantis Vakarų nenaudai, ėmė kilti nesekuliarios jėgos, kurios nevengia į politiką painioti religiją. Tačiau pozityvizmo dvasios apakinti vakariečiai nenori pripažinti kintančios tikrovės. Pozityvistai, nesugebėję sukurti alternatyvos religijai pakeisti ir jausdami savojo „tikėjimo“ silpnumą, iki šiol vengia pradėti visavertes diskusijas su religija.
In today’s Western world politics is thought to be incompatible with religion. The origin of this stereotipe derives from the mid-seventeenth century, when the Thirty Years’ war was ended by the Peace Treaty of Westphalia. In the text of the document the principle legitimizing the state independence from the influence of thenCatholic Church was recorded. Religion was forced out of the public life. It was thought that its absence in human life will be replaced by scientific rationality. But as the science proved unable to explain the mystery of human existence, the cult of pseudo religion, extolling human mind and science, began to disseminate. However, positivists failed to provide scientific proofs for their “faith”. As the global balance of power changes to the West’s disadvantage, the non-secular powers which do not shirk mixing politics and religion are on the rise. However, dazed by the spirit of positivism people of the West are reluctant to recognize the changing reality and avoid dialogue with the renascent religion. Positivists, who were unable to develop alternatives for religion, and feeling the feebleness of their pseudo-religious confession, avoid getting involved in a full-scale discussion with a religion.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33505
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33505
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 35(63)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

156
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

150
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.