Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33502
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMatulis, Saulius
dc.date.accessioned2017-01-20T07:39:15Z
dc.date.available2017-01-20T07:39:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn2335-8785
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/33502
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/33502-
dc.description.abstractStraipsnyje analizuojama Lietuvos ateitininkijos veikla, kaip Lietuvos kultūrinis religinis fenomenas, apžvelgiama jos raidos istorija tautos religinių pažiūrų kontekste. Ateitininkų federacija, įkurta 1910 m., tarpukario Lietuvoje išaugo į stiprią visuomeninę-kultūrinę srovę. Šalies istorijoje ateitininkai buvo ir išlieka laiko patikrinta bendruomenė, krikščioniškosios moralės tiesas derinanti su modernia šiandiena. Ypač reikšminga ateitininkų, išugdžiusių daug inteligentijos, veikla. Ateitininkijai priklausė plačiai žinomos asmenybės: rašytojas V. Mykolaitis-Putinas, poetai B. Brazdžionis, K. Bradūnas, filosofai S. Šalkauskis, A. Maceina, J. Girnius, istorikas Z. Ivinskis, visuomenės veikėjai P. Dovydaitis, J. Ambrazevičius-Brazaitis, A. Damušis ir daugelis kitų. Lietuvių tautos gyvenime ateitininkija ilgą laiką vaidino lemiamą vaidmenį – narsiai kovojo už tautos išlikimą, valstybės nepriklausomybę. Veikdama pogrindyje ne tik įgyvendino katalikiškumo ir tautiškumo principus, bet ir dalį restitucijos uždavinių, subrandino laisvės kovotojus ir jų rėmėjus.lt_LT
dc.description.abstractThe article analyzes the activities of Lithuanian ateitininkai (Catholic Federation ATEITIS) as a cultural phenomenon, describes its history, the renewal of religious outlook in the nation. Ateitininkai federation, established in 1910, grew into a strong social-cultural trend in interwar Lithuania. In the country’s history, ateitininkai was and remains a time-tested community, adjusting Christian moral truths to modern days. Particularly meaningful were ateitininkai activities in educating the intelligentsia. A lot of famous people belonged to them, such as a novelist V. Mykolaitis-Putinas, poets B. Brazdžionis, K. Bradūnas, philosophers S. Šalkauskis, A. Maceina, J. Girnius, a historian Z. Ivinskis, public figures P. Dovydaitis, J. Ambrazevičius-Brazaitis, A. Damušis and many others. Ateitininkai played an important role in Lithuania’s life, fighting for national independence. Acting in the underground, they not only followed the principles of Catholicism and nationality, but also strove to implement restitution goals, nurtured freedom fighters and their supporters.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofSoter : religijos mokslo žurnalas, 2010, nr. 35(63), p. 111-122lt_LT
dc.rightsSutarties data 2006-10-02, nr. LLTI-00001, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectAteitininkijos fenomenaslt_LT
dc.subjectTauta ir visuomenėlt_LT
dc.subjectReliginės pažiūroslt_LT
dc.subjectPhenomenon of ateitininkaien_US
dc.subjectNationen_US
dc.subjectSocietyen_US
dc.subjectReligious outlooken_US
dc.titleLietuvos ateitininkijos fenomenas XX a. ir XXI a. sandūroje: tautą ir visuomenę atnaujinančių religinių pažiūrų raiškalt_LT
dc.title.alternativeThe phenomenon of Lithuanian Ateitininkai at the turn of the 20th and 21st centuries: the renewal of a nation and society in terms of religionen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc2 Religija / Religion
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 35(63)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

188
checked on May 31, 2020

Download(s)

224
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.