Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33495
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vishnevska, Ludmila
Title: Scientific research in the National Botanic Garden of Latvia in 2006-2011
Other Title: Moksliniai tyrimai Latvijos nacionaliniame botanikos sode 2006-2011 m.
Is part of: Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai, 2012, t. 16, p. 122-145
Date: 2012
Keywords: Latvijos nacionalinis botanikos sodas;Moksliniai tyrimai;National Botanic Garden (NGB) of Latvia;Scientific research
Abstract: Pagal kolekcijų mastą ir augalų taksonų skaičių jose (129 ha 15 000 augalų taksonų), mokslinę ir mokslo populiarinamąją veiklą, Latvijos nacionalinis botanikos sodas (NBS) pirmauja Baltijos šalyse (Latvija, Estija ir Lietuva). Latvijoje NBS yra pagrindinė institucija, kurios darbuotojai atlieka ex situ kolekcijose retų ir nykstančių Latvijos floros augalų kryptingus tyrimus ir įvairiapusius tyrimus, susijusius su augalų išsaugojimu. Vykdomi svarbūs Latvijos nacionalinei ekonomikai didžiavaisių spanguolių ir aukštaūgių šilauogių selekcijos, introdukcijos, dauginimo ir auginimo technologijų tyrimai. Parko rožių veislės, išvestos NBS, yra paplitusios ne tik Latvijos, bet ir Šiaurės Europos bei Šiaurės Amerikos soduose. NBS yra aplinkosauginio švietimo ir informacijos centras, kuris skatina racionaliai ir tvariai naudoti aplinkos išteklius. NBS vykdo trijų pagrindinių krypčių tyrimus: lauko augalų tyrimai ir genofondo išsaugojimas (apie 60 % mokslinės veiklos); augalų biologinės įvairovės išsaugojimas in vitro (30 %); patalpose auginamų augalų tyrimai ir genofondo išsaugojimas (10 %). Pagrindinis artimiausių trejų metų prioritetas – augalų išsaugojimo ex situ centro statyba.
For the collection amount and taxonomic identity, as well as the area of scientific and popular scientific activities, NBG is a leading botanic garden in Baltic states (Latvia, Estonia, and Lithuania), estimating collections of c. 15 000 taxa in area of 129 ha. In Latvia NBG is the main institution where purposefully ex situ collections of rare and endangered plants of Latvian flora are developed and wide range conservation-related studies are undertaken. Cultivars of large-fruit cranberries and high blueberries introduced and bred in the NBG and their growing technologies are implemented in Latvian national economy. Cultivars of park roses bred in NBG are widespread in Latvian gardens, as well as in North Europe and North America. NBG is environmental education and information agency; it promotes rational and sustainable use of nature resources. Research work in the National Botanic Garden is developed in tree main directions: research and gene found conservation of open area plants (about 60% of scientific activities); plant biological diversity conservation in vitro (30%); research and gene found conservation of indoor plants (10%). The main priority for the nearest 3 years is building of ex situ conservation centre.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33495
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33495
Appears in Collections:Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai 2012, [t.] 16

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.