Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33486
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bartkus, Rolandas
Title: Kontempliatyvus išbudimas – giliausia tikrovės atvertis
Other Title: Contemplative awakening – the deepest opening of reality
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2010, nr. 36(64), p. 7-20
Date: 2010
Keywords: Kontempliacija;Meditacija;Išbudimas;Transcendencija;Teorija;Contemplation;Meditation;Awakening;Transcendence;Theory
Abstract: Šiuo straipsniu siekiama parodyti meditacijos ir kontempliacijos skirtumus, aptarti kontempliatyviąją meditaciją, atskleisti kontempliaciją kaip tikrąjį žmogaus buvimą, kaip išbudimą giliausiai tikrovės atverčiai. Meditacijai tampant kontempliacija, įvyksta paradoksalus ontologinis virsmas: transcendencija, Begalybė, įsikuria žmogaus viduje, imanencijoje. Šis virsmas atveria dieviškosios Tikrovės slėpinius ir mūsų esaties gelmes, sukuria tikrąją tapatybę, naująjį „aš“, vedamą Dievo valios „balso“. Dievas priima žmogų į savo tikrovę, savo slėpinį ir savo laisvę.
The aim of this article is to show differences between meditation and contemplation, to discuss a contemplative meditation, to reveal contemplation as a true being of a man and as an awakening for the deepest opening of reality. When meditation becomes contemplation, a paradoxical ontological transformation occurs: transcendence, the Infinite, settles inside a human being, in the immanence. This transformation opens the mysteries of Divine Reality and the depths of our presence, creates the true identity, the new “I” which is guided by the “voice” of God’s will. God welcomes a man in His reality, His mystery and His freedom.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33486
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33486
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 36(64)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.