Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33446
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita;Kuklytė, Jūratė
Title: Suminio inovacijų indekso ir jį lemiančių veiksnių analizė Lietuvoje
Other Title: Analysis of the summary innovation index and related factors in Lithuania
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, T. 10, nr. 2
Extent: p. 31-45
Date: 2016
Note: ISSN 2335-8742 (Online)
Keywords: Inovacijos;Suminis inovacijų indeksas;Inovacijas lemiantys veiksniai;Innovation;Summary innovation index;Innovation factors
Abstract: Straipsnio tikslas yra išanalizuoti inovacijų veiksnius Lietuvoje, kurie daro įtaką suminiam inovacijų indeksui, nustatyti kiekybinį inovacijų veiksnių vertinimą ir sąryšį Europos suminio inovacijų indekso atžvilgiu. Analizė susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmiausia, remiantis mokslo tyrimais, išanalizuota lyginamoji inovacijų teorija. Antra, naudojant statistinius duomenis, pateiktus Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento, atlikta statistinė 2009–2015 m. laikotarpio analizė. Trečia, naudojant SPSS programą sudarytas tiesinės regresijos modelis, padedantis statistiškai vertinti suminį inovacijų indeksą lemiančius veiksnius
The aim of this article is to analyze the factors of innovation and analyze the changes of the index in Lithuania; to identify the quantitive assesment of factors and how much they affect the Summary Innovation Index of Europe. Article consists of three main parts. First of all, a comparative analysis of innovation theory was conducted based on research of various authors. Secondly, using statistic data of European Commission and Statistics Lithuania, the analysis of Summary Innovation Index of Europe in the period of 2009–2015 was represented. Thirdly, using SPSS program, the models of linear regression were composed and the main factors determining Summary Innovation Index in Lithuania were evaluated
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33446/1/ISSN2335-8742_2016_T_10.N_2.PG_31-45.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/33446
https://doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.2.2
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2016, nr. 10(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

263
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

138
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.