Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33439
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Schneider, Friedrich;Žukauskas, Vytautas
Title: Micro based results of shadow labour market in the Baltic States, Poland, Sweden, and Belarus
Other Title: Apklausos duomenų analize grįsti šešėlinės darbo rinkos tyrimo rezultai Baltijos šalyse, Lenkijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2016, t. 10, nr. 2, p. 117-134
Date: 2016
Keywords: Šešėlinė ekonomika;Darbo rinkos šešėlis;Bausmės rizika;Šešėlinės ekonomikos veiklos pateisinimas;Shadow economy;Shadow labour market;Risk of punishment;Justification of shadow economic activities
Abstract: Šios publikacijos tikslas – pristatyti reprezentatyvios gyventojų apklausos, atliktos 2015 m. gegužę–birželį šešiose šalyse – Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Švedijoje, rezultatus. Buvo tiriamas visuomenės šešėlinės ekonomikos suvokimas ir gyventojų įsitraukimas į šešėlinės ekonomikos veiklą. Rezultatai rodo, kad tikimybė būti pagautiems dirbant šešėlyje vertinama kaip menka, tik Švedija yra išimtis – didžioji visuomenės dalis linkusi vertinti šią tikimybę kaip gana didelę. Visose šalyse didžioji dalis apklausos respondentų nepateisina jokios šešėlinės ekonomikos veiklos. Tik tai, kai žmonės dirba pagal darbo sutartį ir dalį algos gauna „vokelyje“, kiek labiau pateisinama. Be to, Latvijoje yra didžiausia respondentų, turinčių draugų ar giminaičių, kurie dirba šešėlyje, dalis (36 proc.). Švedijoje ši dalis mažiausia – 8 proc.
The aim of this paper is to present the results of representative population surveys on public perceptions of the shadow economy and actual engagement in shadow economic activities which was conducted in six countries, including Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden in May–June 2015. Major results are that the likelihood of being detected by working in the shadow economy labour market is generally seen as low with the exception of Sweden where the majority of the population tends to see this likelihood as rather high. The majority of the survey respondents in all countries do not justify any kind of shadow economy. Only in the case when they have a legal job contract and a part of the wage is paid as an “envelope wage”, the justification is somewhat higher. Latvia has the highest share of respondents who have friends or relatives working in the shadow labour market (36 %) and Sweden has the lowest proportion of such population (8 %).
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33439
http://dx.doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.2.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33439
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2016, nr. 10(2)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

108
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.