Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33402
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bareika, Vytautas
Title: Karpotojo (Betula pendula Roth.) ir plaukuotojo (B. pubescens Ehrh.) beržų sėklų byrėjimo fenologijos ypatumai
Other Title: Phenological peculiarities of seed bearing and seed cast of silver (Betula pendula Roth.) and downy (B. pubescens Ehrh.) birch
Is part of: Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai, 2013, t. 17, p. 36-48
Date: 2013
Keywords: Karpotasis ir plaukuotasis beržai;Sėklų kritimo fenologija ir dinamika;Silver and downy birch;Phenology and dynamics of seed cast
Abstract: Tyrimai atlikti Vidurio Lietuvos grynuose beržynuose (beržų skaičius tarp medyno rūšių – ne mažiau kaip 10). Tyrimo objektai parinkti būdingiausių karpotųjų ir plaukuotųjų beržų paplitimo hidrotopų (N, L, U ir P) augavietėse. Atlikti trejų metų (2004–2006 m.) fenologiniai tyrimai penkiuose 40–70 m. amžiaus beržynuose (trijuose karpotųjų ir dviejuose plaukuotųjų beržų medynuose), augančiuose panašaus derlingumo (c, d) augavietėse. Rūšiai identifikuoti buvo taikomas cheminis (nuosėdų) metodas, grindžiamas vidinės žievės reakcija su 2,4-dinitrofenilhidrazinu (Lundgren et al., 1995). Karpotųjų beržų sėklų kritimas (kai išbyra apie 10 % sėklų) prasideda vidutiniškai rugpjūčio 1–5 d., o plaukuotųjų – rugpjūčio 14–16 d., t. y. 2 savaitėmis vėliau. Masinis karpotųjų beržų sėklų kritimas (kai išbyra apie 50 % sėklų) prasideda vidutiniškai rugpjūčio 15–18 d., o plaukuotųjų – rugpjūčio 25–rugsėjo 1 d., t. y. taip pat 2 savaitėmis vėliau. Intensyviausiai karpotųjų beržų sėklos byra nuo liepos 30 iki rugsėjo 3 d. (apie 35 dienas), o plaukuotųjų – nuo rugpjūčio 14 iki rugsėjo 8 d. (apie 25 dienas). Kitaip sakant, plaukuotojo beržo sėklos byra intensyviau, t. y. apie 80 % plaukuotojo beržo sėklų išbyra maždaug per 10 dienų trumpesnį laikotarpį nei karpotojo beržo.
Studies were conducted in pure birch stands of Central Lithuania (the portion of birches in stand composition – not less than 10). Study objects were chosen on sites of the most characteristic for silver and downy birches hydrotopes (N, L, U and P). Phenological studies over three years (2004-2006) were conducted in five 40-70-year-old birch stands (three stands of silver birch and two stands of downy birch) growing on sites of similar fertility (c, d). Species identification was done applying chemical (sediments) method, based on the reaction of inner bark with 2.4-dinitrophenylhydrasine (Lundgren et al., 1995). The cast of silver birch seeds begins (when about 10% of seeds are dispersed) on an average on 1-5 August, while that of downy birch – on 14-16 August, i.e., 2 weeks later. Mass seed cast of silver birches (when about 50% of seeds are dispersed) starts on an average on 15-18 August, while that of downy birch – on 25 August–1 September, i.e., also 2 weeks later. The most intensive seed cast of silver birch has been recorded since 30 July till 3 September (about 35 days), while that of downy birch – from 14 August to 8 September (about 25 days). In other words, the seed cast of downy birch is more intensive, i.e., about 80% of birch seeds fall down over a ten days shorter period than the seeds of silver birch.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33402
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33402
Appears in Collections:Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai 2013, [t.] 17

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.