Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33337
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKalavinskaitė, Danutė
dc.date.accessioned2017-01-11T11:50:52Z
dc.date.available2017-01-11T11:50:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn2335-8785
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/33337
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/33337-
dc.description.abstractBažnytinę (arba liturginę) kūrybą lemia daug veiksnių. Jai turi įtakos ir kūrėjų krikščioniškoji savivoka, jų atsivėrimo Dievui patirtis, ir istoriniai bei socialiniai procesai. Menininko misija – ugdyti visuomenę, vaduojant ją iš rutinos, ir padaryti dvasinę tikrovę kiek įmanoma labiau apčiuopiamą ir patrauklią – kūryboje realizuojama renkantis tam tikrą muzikos kalbą. Šiuolaikinė bažnytinė kompozitorių Kristinos Vasiliauskaitės, Vidmanto Bartulio, Algirdo Martinaičio ir kitų kūryba straipsnyje tyrinėjama melodikos, ritmikos, tonalumo, kompozicijos sudėtingumo ir originalumo (naujumo) aspektais, atsižvelgiant į Vakarų Europos bažnytinės muzikos istorijoje susiformavusią sakralumo sampratą ir į atnaujintos liturgijos keliamus reikalavimus. Tradicija grindžiama bažnytinė muzika laikytina visateise šiuolaikinės meno kūrybos dalimi, kuriai nedera taikyti avangardo estetikos principų.lt_LT
dc.description.abstractChurch work is determined by a number of factors. It is influenced by the Christian self-perception of artists, their experience of opening to God as well as historical and social processes. The mission of an artist – to educate the society by liberating it from routine and to make the spiritual reality palpable and attractive as more as possible – is implemented in creative works by choosing a certain language of music. In this article contemporary church compositions by Kristina Vasiliauskaitė, Vidmantas Bartulis and Algirdas Martinaitis are explored from the aspects of melodics, rhythmics, tonality, complicacy and originality (novelty) of compositions with reference to the concept of sacrality, as developed in the history of church music of Western Europe, and the requirements raised by renewed liturgy. Tradition-based church music is to be considered a full-fledged part of contemporary arts whereto a dimension of vanguard aesthetics should not apply.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofSoter : religijos mokslo žurnalas, 2011, nr. 39(67), p. 129-146lt_LT
dc.rightsSutarties data 2006-10-02, nr. LLTI-00001, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectBažnytinė muzikalt_LT
dc.subjectVatikano II susirinkimaslt_LT
dc.subjectKatalikų bažnyčialt_LT
dc.subjectLiturgijos atnaujinimaslt_LT
dc.subjectŠiuolaikinė lietuvių kūrybalt_LT
dc.subjectSakralumaslt_LT
dc.subjectMuzikos kalbalt_LT
dc.subjectMuzikos estetinė kokybėlt_LT
dc.subjectChurch musicen_US
dc.subjectSecond Vatican ecumenical councilen_US
dc.subjectCatholic churchen_US
dc.subjectLiturgical renewalen_US
dc.subjectLithuanian contemporary musicen_US
dc.subjectSacralityen_US
dc.subjectMusical languageen_US
dc.subjectAesthetic quality of musicen_US
dc.titleŠiuolaikinė bažnytinė muzikinė lietuvių kūryba: funkcionalumas, meniškumas ir sakralumaslt_LT
dc.title.alternativeContemporary Lithuanian church compositions : among functionality, artistry and sacralityen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc2 Religija / Religion
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2011, nr. 39(67)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.