Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33337
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kalavinskaitė, Danutė
Title: Šiuolaikinė bažnytinė muzikinė lietuvių kūryba: funkcionalumas, meniškumas ir sakralumas
Other Title: Contemporary Lithuanian church compositions : among functionality, artistry and sacrality
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2011, nr. 39(67), p. 129-146
Date: 2011
Keywords: Bažnytinė muzika;Vatikano II susirinkimas;Katalikų bažnyčia;Liturgijos atnaujinimas;Šiuolaikinė lietuvių kūryba;Sakralumas;Muzikos kalba;Muzikos estetinė kokybė;Church music;Second Vatican ecumenical council;Catholic church;Liturgical renewal;Lithuanian contemporary music;Sacrality;Musical language;Aesthetic quality of music
Abstract: Bažnytinę (arba liturginę) kūrybą lemia daug veiksnių. Jai turi įtakos ir kūrėjų krikščioniškoji savivoka, jų atsivėrimo Dievui patirtis, ir istoriniai bei socialiniai procesai. Menininko misija – ugdyti visuomenę, vaduojant ją iš rutinos, ir padaryti dvasinę tikrovę kiek įmanoma labiau apčiuopiamą ir patrauklią – kūryboje realizuojama renkantis tam tikrą muzikos kalbą. Šiuolaikinė bažnytinė kompozitorių Kristinos Vasiliauskaitės, Vidmanto Bartulio, Algirdo Martinaičio ir kitų kūryba straipsnyje tyrinėjama melodikos, ritmikos, tonalumo, kompozicijos sudėtingumo ir originalumo (naujumo) aspektais, atsižvelgiant į Vakarų Europos bažnytinės muzikos istorijoje susiformavusią sakralumo sampratą ir į atnaujintos liturgijos keliamus reikalavimus. Tradicija grindžiama bažnytinė muzika laikytina visateise šiuolaikinės meno kūrybos dalimi, kuriai nedera taikyti avangardo estetikos principų.
Church work is determined by a number of factors. It is influenced by the Christian self-perception of artists, their experience of opening to God as well as historical and social processes. The mission of an artist – to educate the society by liberating it from routine and to make the spiritual reality palpable and attractive as more as possible – is implemented in creative works by choosing a certain language of music. In this article contemporary church compositions by Kristina Vasiliauskaitė, Vidmantas Bartulis and Algirdas Martinaitis are explored from the aspects of melodics, rhythmics, tonality, complicacy and originality (novelty) of compositions with reference to the concept of sacrality, as developed in the history of church music of Western Europe, and the requirements raised by renewed liturgy. Tradition-based church music is to be considered a full-fledged part of contemporary arts whereto a dimension of vanguard aesthetics should not apply.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33337
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33337
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2011, nr. 39(67)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.