Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33301
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Yates, Steve
Title: Facets of proto modern photography: history of avant-garde in Russia, Europe and Central Asia
Other Title: Proto modernios fotografijos aspektai: avangardo istorija Rusijoje, Europoje ir Centrinėje Azijoje
Is part of: Meno istorija ir kritika, 2016, nr. 12, p. 31-55
Date: 2016
Keywords: Proto modern photography;Proto moderni fotografija;Modern history of photography;Photolithography;Photographic arts;Modernios fotografijos istorija;Fotografiniai menai;Fotolitografija
Abstract: The wide array of artistic and technological innovations in early modern photography at the beginning of the twentieth century combined historical mediums and approaches with new media and technologies in the mainstream of modern art. A diverse generation of multidisciplinary artists began to combine photographic practices with other art disciplines and skills, setting the stage to the new century for contemporary art practices around the world at the end of the past century. As the dawn of the modern era emerged across the United States, Europe and Asia in the early twentieth century, the Russian and European Avant-garde established a broad range of individual forms and styles. The first decades witnessed innovations by artists, photographers, filmmakers, painters, architects, musicians, writers, and poets seeking new directions. Modernists moved beyond tradition in expressing increasing changes found throughout everyday life. Artists combined photography, its scientific process and craft with emerging technologies and media to create modern subjects, approaches, and styles with unprecedented vision. While the early modern history of photography globally remains to be written, a wide range of artists established a much broader scope of contributions to Russia than Western or Eastern counterparts. From Moscow to Eastern Europe and Central Asia, the Russian Avant-garde created prototypes of modern photography in multiple forms and through a variety of means that spread internationally. Over the lifetimes of artists and their oeuvres, modern styles and approaches were invented with independent vision. Photographers worked with a wide variety of materials and means of media printed on paper photomechanically using ink and related cinematic as well as other emerging technologies. Photographs were made, remade and reprinted, used and reused, with an array of diverse and meaningful perspectives. Proto modern photographers broke from conventional models and traditional genre by creating their own subjects with those experienced in the everyday world. The history of proto modern photography in Russia resides more in enduring ideas than the initial prints crafted in conventional darkroom practices. The darkroom often became a means to other ends. Artists worked beyond the limitations of the medium into experimental paths. Innovations from the studio and printing press with ink on paper moved from the historical limitations of photography as a medium to repetitive processes intrinsic to the medium. The twenty-first century offers unlimited opportunities for study in the modern art history of photography. Research not only lays a critical foundation for better understanding the contributions in the former USSR but the global evolution of modern and postmodern art. The true and extraordinary complexities in the early history modern photography formed by the Avant-garde through a wide array of styles and methods help inform transdisciplinary approaches today offering knowledge and understanding in a new world of seemingly unlimited artistic potentials.
Dvidešimtojo amžiaus pradžioje vyraujanti modernaus meno kryptis apėmė platų meninių ir techninių inovacijų lauką, kuriame buvo derinamos istorinės medijos ir požiūriai su naujosiomis medijomis ir technologijomis. Įvairių tarpdisciplininio meno atstovų karta pradėjo derinti fotografijos praktiką su kitomis disciplinomis ir įgūdžiais, sukurdami globalią sceną šiuolaikinio meno praktikoms praėjusio šimtmečio pabaigoje ir naujojo pradžioje. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europoje ir Azijoje auštant moderniai erai, Rusijos ir Europos avangardas įtvirtino platų meno formų ir stilių spektrą. Pirmieji dešimtmečiai matė naujų krypčių ieškančių menininkių, fotografų, kino kūrėjų, tapytojų, architektų muzikų, rašytojų ir poetų kuriamas naujoves. Išreikšdami kasdienio gyvenimo pokyčius modernistai peržengė tradicijų ribas. Menininkai derino fotografiją, jos mokslinius procesus ir amatą su pasirodžiusiomis naujomis technologijomis ir medijomis, siekdami kurti modernias temas, požiūrius ir stilius, kuriems buvo būdingas precedento neturintis matymas. Nors ankstyvosios modernios fotografijos istorija globaliu požiūriu dar turės būti parašyta, bet Rusijoje plataus menininkų rato indėlis į ją buvo platesnio spektro, nei kolegų Vakaruose ar Rytuose. Nuo Maskvos iki Rytų Europos ir Centrinės Azijos, rusų avangardas sukūrė modernios fotografijos prototipus, naudodamas įvairias priemones ir formas, kurios paplito tarptautiniu mastu. Menininkų gyvenimo ir kūrybos laikotarpiu, buvo išrasti modernūs stiliai ir požiūriai, pagrįsti nepriklausomu matymu. Fotografai dirbo su plačia medžiagų ir priemonių įvairove, naudodami fotomechaninio spausdinimo rašalu ant popieriaus mediją ir susijusias kino bei kitas tuomet atsiradusias technologijas. Fotografijos buvo kuriamos, perkuriamos ir iš naujo spausdinamos, naudojamos ir pakartotinai panaudojamos daugybe skirtingų ir prasmingų būdų. Pirmieji modernūs fotografai išsilaisvino iš konvencinių modelių ir tradicijų, sukurdami savo pačių temas, susijusias su kasdienio gyvenimo patirtimi. Rusijoje proto-modernios fotografijos istorija labiau susijusi su ilgai išlikusiomis idėjomis, nei su pirmaisiais atspaudais, įprastais būdais sukurtais fotolaboratorijose. Fotolaboratorija dažnai pasitarnaudavo kitiems tikslams. Menininkai dirbdavo nepaisydami medijos galimybių ribų ir linko į eksperimentus. Fotolaboratorijos ir rašalo spaudos ant popieriaus naujovės vedė nuo istorinių fotografijos kaip medijos ribotumų prie pakartojimu pagrįstų procesų būdingų pačiai medijai. Dvidešimt pirmasis amžius suteikia neribotų galimybių studijuoti su fotografija susijusio modernaus meno istoriją. Tyrinėjimai ne tik padeda svarbius pamatus geresniam ankstesnių Sovietų sąjungos šalių indėlio, bet ir globaliam modernaus ir postmodernaus meno vertinimui. Naudojant platų stilių ir metodų spektrą avangardo sukurta tikra ir nepaprasta ankstyvosios modernios fotografijos istorijos įvairovė padeda suprasti šiandienos tarpdisciplininius požiūrius. Visai tai siūlo žinias ir supratimą naujame, atrodytų, neribotų meninių galimybių pasaulyje.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33301
http://dx.doi.org/10.7220/1822-4547.12.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33301
Appears in Collections:Art History & Criticism / Meno istorija ir kritika 2016, nr. 12

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

177
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.