Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33220
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Skirbekk, Sigurd N.
Title: Is the 1948 version of human rights adequate as a moral guide for the challenges of the 21st century?
Other Title: Ar žmogaus teisių 1948 metų versija tinka kaip moralinis kompasas XXI amžiaus iššūkiams?
Is part of: Darbai ir dienos, 2012, nr. 57, p. 197-204
Date: 2012
Keywords: Žmogaus teisės;Human rights
Abstract: Nors 1948 metais Jungtinių Tautų paskelbta Visuotinių žmogaus teisių deklaracija pretenduoja į universalų galiojimą, ji kritikuojama ir kritikuotina dėl to, kad jos negalima išvesti iš prigimtinių teisių koncepcijos, ji realybę painioja su gerais norais bei ketinimais, nepriskiria aiškios atsakomybės jai nusižengiantiesiems ir gali turėti neigiamų pasekmių įsitvirtinusiai politinei ir moralinei tvarkai. Dar svarbesnė yra kritika, kuri kyla iš ekologinės ekspertizės dėl Deklaracijos vienpusiško antropocentrizmo: ji tiesiog ignoruoja mūsų atsakomybę gamtai ir gamtos galimybėms atnaujinti išteklius, būtinai reikalingus žmogaus gyvybei. Straipsnyje nagrinėjama Deklaracijos kūrimo aplinkybės bei kontekstas ir keliamas klausimas, ar šiai Deklaracijai yra alternatyvų. Ginamas teigiamas atsakymas į šį klausimą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33220
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33220
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2012, nr. 57

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

102
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

110
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.