Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33071
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Grigaliūnienė, Jonė;Juknevičienė, Rita
Title: Corpus-based learner language research : contrasting speech and writing
Other Title: Tekstynais pagrįsti mokinių kalbos tyrimai : sakytinės ir rašytinės kalbos gretinimas
Is part of: Darbai ir dienos, 2012, nr. 58, p. 137-152
Date: 2012
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami lietuvių gimtosios kalbos vartotojų, besimokančių anglų kaip svetimosios, sakytinės ir rašytinės kalbos skirtumai. Lietuvių studentų vartojama anglų kalba, ypač sakytinė, iki šiol mažai tyrinėta. Straipsnyje pristatomi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglų filologijos katedroje sukaupti mokinio kalbos tekstynai: rašytinės kalbos tekstynas (LICLE) ir sakytinės anglų kalbos tekstynas (LINDSEI-LITH). Abu tekstynai – tarptautinio projekto dalis: LICLE– papildys tarptautinį besimokančiųjų rašytinės anglų kalbos tekstyną, kaupiamą Louvaino (Belgija) universitete, o LINDSEI-LITH – sakytinės anglų kalbos tekstyną, kaupiamą tame pačiame universitete. Straipsnyje nagrinėjami -ing predikatinių dėmenų (angl. -ing clauses) vartojimo ypatumai lietuvių gimtosios kalbos vartotojų, besimokančiųjų anglų kalbos kaip svetimosios, sakytinėje ir rašytinėje kalboje. Lingvistinėje literatūroje jau buvo rašyta apie tokių kalbinių vienetų vartojimą mokinių kalboje, buvo užsiminta, kad -ing dėmenys negimtakalbių dažnai yra neteisingai vartojami. Kai kurie autoriai šiuos sunkumus aiškina gimtosios kalbos įtaka, kiti nurodo mokymo metodų ir būdų poveikį, dar kiti teigia, jog tokie dėmenys paprastai siejami su aukštesniu – B2, C1 – užsienio kalbos mokėjimo lygiu. Lietuvių kalba yra unikali veiksmažodinių formų (dalyvių, padalyvių, pusdalyvių) įvairove bei skaičiumi ir plačiu jų vartojimu tiek rašytinėje, tiek sakytinėje kalboje. Straipsnyje keliamas klausimas apie galimą gimtosios kalbos įtaką studentų kalbai. Nors ir yra įrodymų apie tokį gimtosios kalbos poveikį, straipsnyje teigiama, kad lietuvių studentų, besimokančių anglų kalbos kaip svetimosios, vartosenos ypatumai turi būti siejami su gimtosios kalbos, mokymo metodų ir studentų kalbos mokėjimo įtakomis. Tam nustatyti reikia išsamesnių -ing predikatinių dėmenų sintaksinių, semantinių ir stilistinių tyrimų.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33071
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33071
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2012, nr. 58

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.