Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33010
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jankauskas, Marius
Title: Eurazijos sąjungos idėjos realizavimo problematika neoautoritarinėse valstybėse
Other Title: Problems with realizing the idea of the Eurasian union in neo-auth oritarian states
Is part of: Darbai ir dienos, 2013, nr. 59, p. 49-90
Date: 2013
Keywords: Eurazijos sąjunga;Posovietinis regionas;Regioninė integracija;Neoautoritarizmas;Eurasian Union;Post-Soviet region;Regional integration;Neo-authoritarianism
Abstract: Straipsnio tikslas – išsiaiškinti Eurazijos sąjungos idėjos realizavimo galimybes. Tyrimo objektas – Eurazijos sąjungos idėja ir jos realizavimo galimybės. Tyrimo problema – Eurazijos sąjungos idėjos įgyvendinimo realumas ir tolesnės regioninės integracijos planai.Tyrimas pradedamas nuo pačios Eurazijos sąjungos idėjos (daugiausia pirminių šaltinių analizė). Pristačius ir išanalizavus tyrimo objektą (Eurazijos sąjungos idėją), taip pat pateikus tokios idėjos vertinimus mokslininkų ir regioninių valstybių politikų pasisakymuose, susitelkiama į regioninės integracijos teorijų, iš jų išskiriant tarpvyriausybinių derybų ir liberalaus tarpvyriausybiškumo, kaip tinkamiausias Eurazijos sąjungos idėjos įgyvendinti, analizę. Straipsnyje nurodžius, jog Eurazijos sąjungą kuriančios valstybės yra neoautoritarinės, išanalizuojama pati neoautoritarizmo samprata ir tokių valstybių funkcionavimo ypatumai. Siekiant kokybiškiau išnagrinėti Eurazijos sąjungos idėjos įgyvendinimo galimybes, koncentruojamasi į regiono specifiką, apžvelgiamas Rusijos vaidmuo, tarpvalstybinių santykių problemos regione ir integracinė posovietinio regiono patirtis. Išsiaiškinus situaciją posovietiniame regione, Eurazijos sąjungos idėjos realizavimo eigą ir išanalizavus Eurazijos sąjungos idėją, remiantis tarpvyriausybiškumo teorijomis ir neoautoritarizmo samprata, suformuluojamos išvados. Išvadose konstatuojama, kad Eurazijos sąjungos idėjos realizavimas yra realus ir tikėtinas, tačiau ribotoje posovietinių valstybių erdvėje. Integracijos proceso varomoji jėga – nacionaliniai valstybių interesai ir tarpusavio ekonominė priklausomybė. Pirmiausia efektyvi integracija turi būti pasiekta siaurame valstybių rate, o tik vėliau pradėta plėtra. Idėjos realizavimo sėkmė priklausys nuo valstybės vadovų derybų eigos; nuo išsiderėtų subsidijų ir nuolaidų (ypač Baltarusijai); nuo galimų alternatyvų Eurazijos sąjungai; nuo Rusijos gebėjimo išlaikyti kitas regiono valstybes ekonominės priklausomybės sąlygomis; nuo bendros teisinės sistemos plėtojimo; institucijų bendradarbiavimo efektyvumo.
The purpose of this article is to determine the possibilities of turning the idea of the Eurasian Union into reality: is the project feasible and what are the prospects of further regional integration? The chosen analytical methods are descriptive research and analysis, which help to reveal the characteristics and development of the Eurasian Union proposal and to consider possibilities of further realization; comparative analysis helps to distinguish differences and similarities between various sources, both primary and secondary. The article starts with a presentation, based mostly on analyzing primary sources, of the Eurasian Union idea; presents some scholarly and political opinions about it; and then concentrates on an analysis of regional integration. Intergovernmentalism and liberal intergovernmentalism are determined to be the most appropriate theories of analyzing the realization of the Eurasian Union idea. The next part of the article analyzes the concept of neo-authoritarianism and the functioning of neo-authoritarian states. In order to improve the quality of the analysis, the article concentrates on the specifics of the region; Russia’s role in the region; problems of the interstate relations in the region; and the post-Soviet regional experiences. After an analysis of the situation in the region and of the process of realizing the Eurasian Union idea through intergovernmentalism and neo-authoritarianism theories, the following conclusions are reached. The realization of the Eurasian Union is possible, but only in a limited post-Soviet area. The integration process is driven by the states’ national interests and economical interdependence. First of all, effective integration must be achieved in a limited number of states, and just after that a widening can be started. The success of the idea’s realization will depend on a process of intergovernmental negotiations; on subsidies and discounts; on possible alternatives to the Eurasian Union; on Russia’s capacity to keep other countries in the region in economic dependence; on development of a common legal system; and on the efficiency of institutional cooperation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33010
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33010
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2013, nr. 59

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.