Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33008
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Mažeikis, Gintautas
Title: Kairysis sąmoningumas ir klasinės sąmonės likimas
Other Title: Left-wing awareness and the fate of class consciousness
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 59 (2013)
Extent: p. 93-117
Date: 2013
Keywords: Poltinės pažiūros;Politinė kairė;Politinė dešinė;Reformizmas;Klasinė sąmonė;Tautinė sąmonė;Klasinis solidarumas;Įvairovės sąmoningumas;Sudaiktinimas;Socialinė inžinerija;Political creed;Political left;Political right;Reformism;Class consciousness;National consciousness;Class solidarity;Diversity consciousness;Reification;Social engineering
Abstract: straipsnio tikslas yra aptarti kairiojo sąmoningumo raidą Tarybų sąjungoje, sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje. straipsnyje pateikiama kairiojo ir dešiniojo politinio spektro analizė, funkcinio bei biurokratinio požiūrio kritika. analizuojami V. Lenino samprotavimai apie radikaliojo kairumo ydas, aiškinamos G. Lukácso klasinės sąmonės ir sąmoningumo sudaiktinimo teorijos, nagrinėjamos klasinės sąmonės transformacijos, ypač spektaklio visuomenės laikotarpiu, aptariama kairumo sąsaja su socialinės inžinerijos projektais. Taip pat remiantis V. Kapsuko ir šiuolaikinės naujosios kairės tekstais kritiškai aiškinama kairumo ir tautiškumo santykio problema, susiję klasinės ir tautinės sąmonės konfliktai ir, kaip išvada, diskutuojama atviros įvairovei sąmonės idėja
The problem of describing the political Left and Leftism is considered on the basis of the history of the origin of the political spectrum from Right to Left and of developing contradictions between functional-reformist, ideological, emblematic-institutional, spectacle, and multiplicity approaches. The functional-reformist standpoint declares the Left is social reformism aiming at equal possibilities, liberties, and diversity. However, the two-dimensional description of the political spectrum is a non-critical following of ideas and ideals and is a consequence of natural sciences at the beginning of the 19th century. The ideological attitude to the problem of the Left presupposes an analysis and critique of differences between class consciousness, false consciousness, and the ideological subject. The ideological or class Left is more philosophical, and many philosophers, poets, artists, and critics developed considerations of it. As important examples, the theory of class consciousness and the reification theories of Gyorgy Lukacs and the Frankfurt School are considered in this article. Lukacs and his followers Adorno, Habermas, and others show the Being of man to be expression of social, productive, cultural, and other relations. The understanding of the human being as resulting from many relations is an ideological theory. So, ideologies are ambiguous: they open the possibility for understanding the truth of Being and Time, or they hide this truth. Class consciousness seeks to unmask the grounding ideologies and criticizes false consciousness: empirical and abstract, or false ideologies. So ideological multiplicity, critical conflict is the normal appearance of the truth of Being. The emblematic or party or institutional standpoint is criticized as an expression of the interests of a party apparatus.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33008/1/ISSN2335-8769_2013_N_59.PG_93_117.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33008
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2013, nr. 59
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.