Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33005
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Jakučinskas, Julius
Title: Urugvajaus lietuvių kairiųjų judėjimų tarpusavio santykių atspindžiai vietos lietuvių spaudoje (1930–1939)
Other Title: Relations between Lithuanian leftist movements in Uruguay in the 1930s as reflected in their media
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 59 (2013)
Extent: p. 159-187
Date: 2013
Keywords: Urugvajus;Urugvajaus lietuviai;Politiniai judėjimai;Lietuvių diaspora;Socialistai;Komunistai;Anarchistai;Išeivija;Politinė veikla;Laikraščiai;Uruguay;Lithuanians in Uruguay;Political movements;Lithuanian diaspora;Socialists;Communists;Anarchists;Emigrants;Political activities;Newspapers
Abstract: Šio straipsnio tikslas – atskleisti lietuvių kairiųjų politinių judėjimų (socialistų, komunistų ir anarchistų) Urugvajuje tarpusavio santykius XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Socialistinis judėjimas, kuris telkėsi prie „Naujosios bangos“ laikraščio, buvo įtakingiausias politinis sambūris vietos lietuvių bendruomenėje. Judėjimas nuolat patirdavo vidinius nesutarimus bei skaldymąsi ir dešimtmečio pabaigoje prarado turėtą įtaką, kol galiausiai susiliejo su tautiškomis ir katalikiškomis lietuvių organizacijomis. Ketvirtajame dešimtmetyje lietuviai socialistai bendradarbiavo su vietos komunistais siekdami paremti politinius kalinius Lietuvoje, o 1936 metais buvo įkurtas trumpai gyvavęs „Bendrasis frontas“, kurio tikslas – glaudesnis visų politinių jėgų bendradarbiavimas, taip pat geriau organizuota parama Ispanijos Respublikai. Tačiau dėl ideologinių skirtumų socialistai nutraukė bendrą veiklą su komunistais. Lietuvių komunistinis judėjimas Urugvajuje, susitelkęs prie laikraščio „Darbas“, ketvirtojo dešimtmečio viduryje iškilo kaip viena pagrindinių jėgų vietos lietuvių bendruomenėje. Po Kominterno VII kongreso lietuviai komunistai nesėkmingai siekė suvienyti visas vietos politines jėgas su „Bendrojo fronto“ vėliava. Nepavyko ir jų mėginimas sutelkti vietos lietuvių organizacijas į „Organizacijų tarybą“, nes kiti ideologiniai judėjimai nebuvo tuo suinteresuoti. Lietuvių anarchistiniam judėjimui Urugvajuje atstovavo Urugvajaus lietuvių darbininkų libertarinė draugija.[...]
The aim of this paper is to analyze relations between the Lithuanian leftist movements – the Socialists, the Communists, and the Anarchists – in Uruguay in the 1930s. The Socialist movement, based around the newspaper “Naujoji banga” (The New Wave), was the most influential political group among Lithuanians in the 30s. However, they suffered from internal disagreements and divisions, and at the end of the decade they lost their influence and eventually merged with the organizations of the Nationalists and the Catholics. Throughout the 30s the Socialists worked together with the Communists to support political prisoners in Lithuania. In 1936 they formed a short-lived Popular Front on behalf of the Spanish Republic during the Spanish civil war. But because of ideological disparities the Socialists broke off their relations with the Communists. The Lithuanian Communist movement in Uruguay was centered around the newspaper Darbas (Labor) and in the mid 30s emerged as one of the major powers in the local Lithuanian community. After the 7th Congress of the Comintern the Lithuanian Communists tried to unite all local antifascist movements into a Popular Front but failed. Their initiative to bring together all Lithuanian organizations in Uruguay into one “council of organizations” also failed due to lack of interest from the Socialist movement and the organizations of Nationalists and Catholics. The Lithuanian Anarchists were represented by the Libertarian Society of Lithuanian Workers in Uruguay. The movement formed around the newspaper Darbininkų tiesa (Workers’ Truth) and its supplement Urugvajaus darbininkų tiesa (The Uruguayan Workers’ Truth). The Anarchists refused to cooperate with the Socialists and the Communists for ideological reasons
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33005/1/ISSN2335-8769_2013_N_59.PG_159_187.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33005
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2013, nr. 59
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

71
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.