Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33000
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Šinkūnaitė, Laima
Title: Pažaislio kamaldulių Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslas kaip maldos ir tikėjimo kelrodis
Other Title: Image of Pažaislis Camaldolese Monastery Blessed Virgin Mary with an infant in the Wreath of Flowers as the signpost of prayer and faith
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 44 (2012)
Extent: p. 111-126
Date: 2012
Keywords: Pažaislio kamaldulių vienuolynas;Švč. Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslas;Kultas;Ikonografija;Ikonologija;Popiežius Aleksandras VII;1661 metai;Kristupas Pacas;Pažaislis Camaldolese Monastery;Painting of Blessed Virgin Mary with baby in the wreath of flowers;Cult;Iconography;Iconology;Pope Alexander VII;1661 year;Kristupas Pacas
Abstract: Straipsnis skirtas Pažaislio vienuolyno Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslo įvairiapusei analizei. Paveikslas visų pirma nagrinėjamas kaip kultinis atvaizdas, kreipiant dėmesį į maldingumo ir tikėjimo dermę, išgyvenamą prie šio malonėmis garsėjančio kūrinio. Tiriamas paveikslo sekinių paplitimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, atliekami atvaizdo ikonografiniai tyrimai, atskleidžiama dailės simbolika ir turinys. Aptariamas paveikslo kilmės klausimas aiškinantis spėjamą dvigubą autorystę. Straipsnis parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Krikščioniškoji ikonografija XVII–XX a. Lietuvos dailėje: tradicijos ir transformacijos“ (sutarties Nr. VAT-33/2012)
Pažaislis Camaldolese Monastery painting Blessed Virgin Mary with Baby in the Wreath of Flowers is the most genuine relic of this monastery which relates the past with the present. This image of Mary was presented by Pope Alexander VII on 30 July 1661 to Kristupas Zigmantas Pacas as a sign of special favour while establishing the Camaldolese Monastery. The patron in 1672 passed this image to the Camaldolese who hanged it in the monk gallery – in an altar painted in sky blue and decorated with silver carvings. During the tsar reign in 1833–1914 Orthodox monks prayed in front of this painting. Later believers addressed Mary in this image, also called as the Mother of Beautiful Love, with prayers and requests. Nowadays people pray and ask for protection as well. For 340 years already believers experience piety at this special Mary’s image. Prayer cannot be separated from faith, their interrelation is always alive. Therefore, the object of this article is the painting of Blessed Virgin Mary with Baby in the Wreath of Flowers. The aim of the article is the universal investigation of this cult image emphasizing both theological and artistic expression in the context of spirituality. In order to realize the aim, the following tasks have been set: • to reveal the harmony of piety and faith experienced at this cult Blessed Virgin Mary’s image following specific examples by analysing the peculiarities of the miraculous cult of this painting and its spread; • to reveal the rich iconography of this piece of art and the content of art symbolism by analysing the painting of Blessed Virgin Mary with Baby in the Wreath of Flowers; • to arrive at generalizing conclusions. Seeking to realize these tasks, different methods have been employed. However, the object of the investigation has been mainly analysed by iconographic-iconological method. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33000/1/ISSN2335-8785_2012_N_44_72.PG_111-126.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33000
Affiliation(s): Menotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2012, nr. 44(72)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

259
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.