Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32989
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Bučaitė-Vilkė, Jurga;Žilys, Apolonijus
Title: Dvi skirtingos vietos demokratijos vizijos? Interesų atstovavimas, lyderystė ir gyventojų dalyvavimas savivaldoje
Other Title: Two different visions of local democracy? Representation of interests, leadership and citizens’ participation in self-governance
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus leidykla, 2016, nr. 7(1)
Extent: p. 93-112
Date: 2016
Note: ISSN 2335-8777 (online)
Keywords: Demokratinis dalyvavimas;Savivalda;Pilietinis įsitraukimas;Vietos lyderystė;Democratic participation;Self-governance;Civic participation;Local leadership
Abstract: Šiame straipsnyje diskutuojama, kaip keičiasi politinės lyderystės savivaldoje procesai žvelgiant į vietos gyventojų nuostatas demokratinio dalyvavimo klausimais. Pagrindinis probleminis klausimas siejamas ne tik su pokyčiais vietos politinės sistemos lyderystėje, atsižvelgiant į administracinių savivaldos reformų kontekstą, bet ir bandoma identifikuoti normatyvinius simbolinius pokyčius vietos gyventojų įgalinimo procese. Straipsnyje remiamasi dvejopa – atstovaujamąja ir dalyvaujamąja – demokratinio dalyvavimo vietos lygmeniu koncepcija, aiškinančia skirtingas piliečių nuostatas ir vertybes dalyvavimo demokratiniuose sprendimų priėmimo mechanizmuose aspektu. Teorines įžvalgas iliustruoja reprezentatyvios kiekybinės Lietuvos gyventojų apklausos, atliktos 2016 vasario–kovo mėn., rezultatai. Tyrimo metu buvo apklausti 1006 vyresni nei 18 metų respondentai siekiant nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į besikeičiančias mero funkcijas, galios ir lyderystės pozicijas, taip pat įvertinti decentralizacijos ir vietos valdymo reformų poveikį vietos gyventojų demokratiniam dalyvavimui savivaldoje. Empiriniai tyrimo rezultatai atskleidžia, kaip formuojasi skirtingos gyventojų nuostatos į dalyvaujamosios ar atstovaujamosios demokratijos modelių įgyvendinimą savivaldoje, priklausančios tiek nuo sociodemografinių veiksnių, tiek nuo bendrų savivaldos tikslų ir pasiekimų vertinimo
The article focuses on the changes in political leadership on local governance level emphasizing the attitudes and values of local residents towards different visions of local democratic participation. The main problematic issue discuses the changes in the local political leadership referring to the context of self-governance administrative reforms. It also attempts to grasp the normative symbolic changes in attitudes and values on civic empowerment and democratic participation in decision-making processes. The theoretical conception of the article is based on a dual notion of local democracy, including distinction among representative and participatory modes of democratic participation on the municipal level. The concept of local democracy is regarded as a set of different attitudes and values of citizens towards the participation in local democratic decision-making mechanism. The theoretical discussion is complemented with the results of quantitative public opinion survey of Lithuanian habitants (over 18 years old) performed in February – March 2016. The main objective of the survey was to investigate the notions of Lithuanian habitants on mayor᾽s functions, power positions and leadership roles. Another crucial aspect examines the impact of decentralization and local governance reforms on democratic participation of local habitants on municipal level. Empirical results reveal the distinction among different attitudes towards participatory and representative local democracy types in local self-governance, which depends on variety of social-demographic factors. Common evaluation of self-governance aims, including economic development and encouragement of civic participation, as well as general assessment of self-governance performance becomes one of the main predictors to define the specificity of the local democracy mode in Lithuania
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32989/1/ISSN2335-8777_2016_N_7_1.PG_93-112.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32989
https://doi.org/10.7220/2335-8777.7.1.5
Affiliation(s): Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2016, nr. 7(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

143
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.