Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32983
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Mockus, Antanas;Butėnaitė, Joana;Sondaitė, Jolanta
Title: Components of existential crisis: a theoretical analysis
Other Title: Egzistencinės krizės komponentai: teorinė analizė
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2016, [Vol.] 18, p. 9-27
Date: 2016
Keywords: Existential realities;Limited situation;Emotional pain;Egzistencialai;Ribinė situacija;Emocinis skausmas
Abstract: Research problem: It is important for psychologists and psychotherapists working with people experiencing different difficulties to understand their experiences of existential crisis. A perspective of existential crisis is presented through special experiences connected with finality and infinite. The attempt is made to present a holistic understanding of existential crisis, differentiating the main components and aspects of existential crisis. After such explanations, it is possible to take a comprehensive look at theories and empirical studies of existential crisis. Purpose: To differentiate and analyze the components and aspects of an existential crisis. Method: Theoretical analysis, which includes the comparison and synthesis of scientific literature and the interpretation of data. Results and conclusion: To differentiate the following components of an existential crisis: the emotional, cognitive and behavioral. The emotional component includes these aspects: emotional pain, despair, helplessness, disturbed sense of integrity, emotional vulnerability, guilt, fear, anxiety and loneliness. The cognitive component includes these aspects: loss of meaning and goals, realization of own end, loss of personal values, decision-making. The behavioral component is characterized by these aspects: restraining actions, rituals, relationship loss, health problems, addictions, anti-social behavior and the need for therapy.
Mokslinė problema. Psichoterapeutams ir psichologams, dirbantiems su įvairiais sunkumais besiskundžiančiais asmenimis, svarbu suprasti jų egzistencinės krizės patyrimą. Egzistencinės krizės perspektyva atskleidžiama per patirtis, susijusias su baigtinumu ir begalybe. Siekiama pateikti bendrą egzistencinės krizės sampratą, išskiriant pagrindinius egzistencinės krizės komponentus ir jų aspektus. Tai išsiaiškinus, atsiras galimybė įvairiapusiškai pažvelgti į egzistencinės krizės teorinius ir empirinius tyrimus. Tikslas – išskirti ir išanalizuoti egzistencinės krizės komponentus ir aspektus. Metodas – teorinė analizė, kuri apima mokslinės literatūros lyginimą, apibendrini-mą ir duomenų interpretavimą. Rezultatai ir išvados. Išskirti šie egzistencinės krizės komponentai: emocinis, pažintinis ir elgesio. Emocinis komponentas apima emocinį skausmą, neviltį, bejėgiškumą, sutrikusį integralumo jausmą, emocinį pažeidžiamumą, kaltę, baimę, nerimą ir vienišumą. Pažintinis komponentas atspindi prasmės ir tikslo praradimą, savo paties baigties suvokimą, vertybių praradimą, sprendimų priėmimą. Elgesio komponentui būdingi: suvaržyti veiksmai, ritualai, santykių nutraukimas, sveikatos sutrikimai, priklausomybės, antisocialus elgesys ir poreikis terapijai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32983
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.18.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32983
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2016, [vol.] 18

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

448
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

334
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.