Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32871
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Venclauskienė, Laima
Title: Collective memory : the choices and the nature of representations of the past in Sąjūdžio žinios 1988-1989
Other Title: Kolektyvinė atmintis: praeities reprezentacijų pasirinktys ir pobūdis Sąjūdžio žiniose 1988-1989 metais
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 60 (2013)
Extent: p. 117-135
Date: 2013
Keywords: Kolektyvinė atmintis;Praeities reprezentacijos;Baltosios istorijos dėmės;Sąjūdis;„Sąjūdžio žinios“;Collective memory;Representations of the past;“Blank spots” of history;Sąjūdis;Sąjūdžio žinios
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos kolektyvinės atminties apraiškos – praeities reprezentacijos, arba praeities įvykio interpretavimas, konceptualizavimas ir vartojimas nūdienos poreikiams, – „Sąjūdžio žiniose“ 1988–1989 m. Sovietinis režimas labai stengėsi iš naujo interpretuoti praeitį ir suformuoti dirbtinę atmintį, kad radikaliai supriešintų institucionalizuotą ir individualiąją atmintis. Todėl vienas iš Sąjūdžio tikslų buvo užpildyti baltąsias istorijos dėmes, pirmiausia paviešinant slaptuosius MolotovoRibbentropo pakto protokolus. „Istorijos susigrąžinimas“ ir „atgauta (tautinė) atmintis“ reiškė tautos patirtų kančių (kaip antai, tremties prisiminimų) eksponavimą ir pabrėžimą, kas, savo ruožtu, lėmė viktimizaciją ir „konkuruojančią martirologiją“, taip pat sovietmečio, kaip nuolatinio teroro, priespaudos ir melo, įvaizdžio formavimą. „Sąjūdžio žiniose“ gausu Sovietų Sąjungos kaip (blogio) imperijos (tautų skerdyklos), kuriai būdingi kolonijiniai kėslai ir vergystė, gretinimo su carine imperija (tautų kalėjimu) ir baudžiavine santvarka. Galime pastebėti atvirkštinės kultūrinės kolonizacijos išraiškas kolonijos (Lietuva) ir sovietinės metropolijos opozicijoje. Supriešinimas kaip toks išlaikomas ir nusakomas per svetimumo ir(ar) išnaudotojiškumo santykį, žeminantį imperinį požiūrį ir abejingumą tautos likimui. Gvildenant gamtosaugos klausimus „Sąjūdžio žiniose“ žala Lietuvos gamtai suvokiama kaip dar vienas tautos priespaudos istorijos puslapis, o ekologinės problemos glaudžiai siejamos su tautos lemtimi ir ateitimi: nors trėmimai baigėsi, išgyvenusieji yra nuodijami nuniokotoje jų pačių žemėje, virš kurios pakibusi atominės katastrofos – ekologinio genocido – grėsmė. [...]
The article deals with the manifestations of collective memory (representations of the past, where past events are interpreted, conceptualised and used for today’s needs) in Sąjūdžio žinios 1988-1989. As the Soviet regime made great efforts to reinterpret the past and create a programmed and artificial memory by radically confronting the institutionalised and individual memories, Sąjū- dis’ goals included filling the “blank spots” of history, primarily targeting the secret protocols of the Ribbentrop-Molotov pact. “The return of history” and “recovered (national) memory” also meant voicing injustices and repressions suffered by the Lithuanians during the Soviet era, such as mass deportations, which, in turn, led to victimhood and “competitive martyrology”, as well as creating the image of the Soviet era as that of constant repressions, darkness and sham. Allusions to the Soviet Union as the (evil) empire (the slaughterhouse of nations) featuring colonial intent and slavery, compared with the Tsarist Empire (the prison of nations) and serfdom, are often used in Sąjūdžio žinios. The phenomenon of reverse-cultural colonisation is observed in the opposition between the periphery (Lithuania) and the Soviet metropolis. The opposition itself is drawn in the form of indifference to the existence of the Lithuanian nation, its exploitation and humiliation. In the reflections on environmental issues found within Sąjūdžio žinios, the damage to Lithuania’s nature is viewed as yet another thread in the history of the nation’s oppression. Concern for ecology is also concern over the nation’s fate and its future: mass deportations have ended, yet those who survived are now poisoned in their own polluted land, under the menace of the nuclear disaster – ecologic genocide. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32871/3/ISSN2335-8769_2013_N_60.PG_117-135.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32871
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2013, nr. 60
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.