Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32867
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Glemža, Liudas
Title: Constructing the national past during the Enlightenment : the cases of Lithuania, Belarussia, Ukraine and Slovakia
Other Title: Apšvietos epochos nacionalinės praeities konstravimas: Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Slovakijos atvejai
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 60 (2013)
Extent: p. 161-179
Date: 2013
Keywords: Apšvietos epocha;Nacionalinė istoriografija;Nacionalinis atgimimas;Abiejų Tautų Respublika;Vengrijos karalystė;Age of Enlightenment;National historiography;National awakening;Polish-Lithuanian Commonwealth;Kingdom of Hungary
Abstract: Apšvietos epochos idėjos XVIII amžiuje atvėrė kelią valstybių teritorijų centralizacijai ir unifikacijai. Šios tendencijos XX a. atsiradusioms nacionalinėms valstybėms su savo profesionaliomis istoriografijomis, matančioms nacionalinės istorijos tęstinumą nuo viduramžių iki XIX a. tautinių judėjimų, tapo rimtu iššūkiu konstruojant savo praeitį. Dėl šios priežasties Apšvietos epocha tapo savotišku pereinamuoju laikotarpiu. Pavyzdžiais pasirinktos keturių valstybių nacionalinės istorijos sintezėse vaizduojami XVIII a. įvykiai. Atkreiptas dėmesys į tai, kad skirtingą istorinę praeitį turinčių tautų nacionalinėse istoriografijose mėginama suaktualinti įvykius tapatinant juos su vėlesniais procesais
The ideas of the Age of Enlightenment opened the way to the centralization and unification of the state territories in the 18th century. These trends became a great challenge in the construction of historical past for the national states established in the 20th century which saw the continuity of their national history since the Middle Ages till the national movements of the 19th century. For this reason, the Age of Enlightenment is most often seen as a transitional period. The article focuses on the events of the 18th century portrayed in the national history syntheses of the four states. It is observed that in the national historiographies of the analysed countries, selected historical events are attributed a greater significance than they really had and tend to be identified with the later processes
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/32867
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32867/1/ISSN2335-8769_2013_N_60.PG_161-179.pdf
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2013, nr. 60
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

45
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.