Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32855
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Griffante, Andrea
Title: Traditions in motion : on the myth of John Paul II in the Polish catholic discourse (2005-2013)
Other Title: Besikeičiančios tradicijos: apie Jono Pauliaus II mitą Lenkų katalikiškame diskurse (2005-2013)
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 60 (2013)
Extent: p. 237-250
Date: 2013
Keywords: Jonas Paulius II;Lenkų katalikybė;Nacionalizmas;Kolektyvinė atmintis;Nacionaliniai mitai;Nacionaliniai didvyriai;John Paul II;The Polish catholicism;Nationalism;Collective memory;National myths;National heroes
Abstract: Nacionaliniai mitai laikomi pagrindiniu elementu sudarant, apibūdinant ir legitimizuojant nacijas. Nors pilietinių religijų, jų ritualų ir ceremonijų svarbą nacijų vystymuisi vargu ar būtų galima paneigti, tradicinė religija nacionalinėse mitologijose dažnai tebevaidina neantraeilį vaidmenį. Po 1989 m. Lenkija ne tik galėjo vėl naudotis savo gausia nacionaline religine mitologija, bet ir įamžino dar vieną asmenybę, jungiančią religines ir pasaulietines vertybes – Joną Paulių II. Lenkų katalikiškame diskurse vyrauja du Jono Pauliaus II mitai, atspindintys dvi pagrindinių dabartinės lenkų katalikybės krypčių vertybes. Viena vertus, liberalusis Jono Pauliaus II mitas pabrėžia ekumeniškąsias bei proeuropietiškas nuostatas, kurios pastaruosius 20 metų dominuoja tarp lenkų katalikų. Kita vertus, martirologinis romantinis Jono Pauliaus II mitas, palaikomas konservatyviosios lenkų katalikų mažumos, laiko lenkų popiežių paskutiniu lenkų romantinės tradicijos herojumi
It is commonly accepted by scholars of nationalism that national mythologies represent a key point for the shaping, definition, and legitimization of nations. Although the centrality of civic religions, their rituals and ceremonies for the formation and development of nations and of their sub-groups cannot be denied, the role of traditional religion in national symbolism and mythologies has often been unjustly neglected. After 1989, not only could Poland use symbolic figures from its own religious tradition, but also add to its own national pantheon a new hero linking the religious and the secular: Pope John Paul II. In Polish Catholic discourse, two main myths emerged expressing the two main directions of contemporary Polish Catholicism. On the one hand, the liberal myth of John Paul II expresses the ecumenical and Europe-oriented views of the larger strata of the Polish Catholics. On the other hand, the martyrological-romantic myth of John Paul II is supported by a minority belonging to the Polish conservative strata and sees John Paul II as the last hero of the Polish Romantic tradition
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32855/1/ISSN2335-8769_2013_N_60.PG_237-250.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32855
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2013, nr. 60
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.