Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32848
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Švarplys, Andrius
Title: Who is telling it to whom? Economical, political, and cultural conditions for national narrative in after-post-communist Lithuania
Other Title: Kas pasakoja kam? Ekonominės, politinės ir kultūrinės sąlygos nacionaliniam naratyvui Lietuvoje po pokomunistinių transformacijų
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 60 (2013)
Extent: p. 265-280
Date: 2013
Keywords: Pokomunistinė Lietuva;Pokomunizmas;Postmoderni visuomenė;Pokomunistinė nacionalinė tapatybė;Nacionalinis naratyvas;Post-communist Lithuania;Post-communism;Postmodern society;Post-communist national identity;After-post-communism;National narrative
Abstract: Poreikis tyrinėti pokomunistinę Lietuvos transformaciją tarsi pasibaigęs, nes įstojus į ES ir NATO laikoma, kad šalis sėkmingai užbaigė ekonominį, politinį ir socialinį perėjimą iš sovietinės tvarkos į demokratijos santvarką. Lietuva, regis, galutinai įtvirtino savo geopolitinę orientaciją, kuri buvo sėkmingai grindžiama „priklausymo Europai“ nacionalinio naratyvo. Tačiau paskutiniame dešimtmetyje išryškėjusios kai kurios socioekonominės, politinės ir kultūrinės visuomenės charakteristikos iš naujo kelia nacionalinio naratyvo adekvatumo klausimą. Ar konsoliduotoje demokratijoje įsitvirtinusi elitų konsolidacija, produkuojanti plačios visuomenės socioekonominį atitolimą, itin žemą piliečių pasitikėjimą, didžiulę emigraciją, ir yra normali visuomenės būsena įveikus pokomunistines turbulencijas? Ar tam tikri postmodernios visuomenės bruožai, kaip vartotojiškas gyvenimo projektas, politinis skepticizmas ar socialinio kontrakto simuliacija, neprisideda prie natūralios nacionalinio naratyvo fragmentacijos? Kad ir kaip būtų, tai negali neturėti pasekmių nacionalinio naratyvo sėkmei ar nesėkmei, nes nuo Sąjūdžio laikų pastebimai pasikeitė tiek „pasakotojas“ (valstybė, elitai), tiek „klausytojas“ (visuomenė, piliečiai)
It seems the need to explore the transformation of post-communist Lithuania is expired since the achieved membership in the EU and NATO is considered to be the firm evidence of successful post-communist transition. At the same time, Lithuania has seemingly entrenched its geopolitical orientation that has been based on the national narrative of “belonging to Europe”. Nevertheless, some socio-economical, political and cultural tendencies that have emerged in the last decade newly let to raise the question of national narrative. The elites’ consolidation in apparently consolidated democracy that produce the socio-economical discrepancies, a low political confidence of citizens and huge rate of emigration a normal condition in after-post-communist period? Or whether some features of postmodern society like consumerism, political skepticism, or simulation of social contract do not contribute to the natural fragmentation of the national narrative? Anyway, this is not without consequences for the success or failure of the national narrative, because since Sąjūdis times, both the “narrator” (the state, elites) and the “listener” (society, citizens) have changed significantly
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32848/1/ISSN2335-8769_2013_N_60.PG_265-280.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32848
Affiliation(s): Politologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2013, nr. 60
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.