Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32844
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Aleksandravičius, Egidijus
Title: Lost in freedom : competing historical grand narratives in post-soviet Lithuania
Other Title: Pasimetę laisvėje: konkuruojantys didieji naratyvai posovietinėje Lietuvoje
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 60 (2013)
Extent: p. 319-338
Date: 2013
Keywords: Didysis naratyvas;Istoriografija;Atminties politika;Nacionalizmas;Grand narratives;Politics of memory;Historiography;Nationalism
Abstract: Straipsnyje analizuojamos po 1990-ųjų ir nepriklausomybės atkūrimo lietuvių istoriografijoje, viešojoje erdvėje ir politiniuose sprendimuose įvykusios permainos. Laisvė istorijos mokslui ir visai humanistikai reiškė nuomonių skirtingumą ir akademinės saviraiš- kos ribų praplėtimą. Po vienos, privalomos, lietuviams iš viršaus sovietų okupantų primestos didžiojo pasakojimo versijos į kultūrinės atminties erdvę prasiveržė nauji pasakojimai, kurie ėmė tarpusavyje konkuruoti. Akademinių istorikų ir kultūros tyrinėtojų liberalėjimas neretai prasilenkė su platesnių masių bei politinio sluoksnio nacionalizmo interesais. Pradėjo išsiskirti akademinis ir populiarusis diskursas, o politinė valdžia ėmėsi pamažu didinti savo galias, kontroliuoti lietuvių atminties slinktį. Šios permainos yra vertos akylo tyrimo ir refleksijos
The article analyzes changes in Lithuanian historiography, public space, and political decisions which occurred after 1990 and the restoration of independence. Freedom for History and the Humanities meant diverse opinions and the extension of limits of academic self-expression. After the existence of a single compulsory version of the grand narrative imposed for the Lithuanians by the Soviet occupiers “from the top”, cultural memory space became filled with competing new narratives. The liberalization of academic historians and cultural researchers appeared to be often at odds with the broad masses’ and politicians’ interests of nationalism. Academic and popular discourses diverged and the control of political power in shaping the Lithuanian memory gradually increased. These changes are worth particular attention and reflection
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32844
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32844/1/ISSN2335-8769_2013_N_60.PG_319-338.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32844
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2013, nr. 60
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

62
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

58
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.