Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32656
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Žemaitytė, Aistė
Title: Rusų diasporos politika Estijos kontekste: diasporos dalyvavimas politinės strategijos formavimo procese
Other Title: The policy of the Russian diaspora in the context of Estonia: participation of the diaspora in the formation of the political strategy
Is part of: Regioninės studijos. 2006, [No.] 1, Baltijos ir Rytų Azijos regionų studijos : naujieji transnacionaliniai iššūkiai ir Rytų patirtis, p. 81-96
Date: 2006
Keywords: Immigration;Minorities;Russian federation;Estonia;Imigracija;Mažumos;Rusijos federacija;Estija
Abstract: Nuo 1991 m. Estijoje rusakalbių tema plačiai diskutavo ne tik socialinių mokslų atstovai, bet ir politikai. Kad ir kaip būtų, pagrindiniai politiniai debatai ir mokslinių tyrinėjimų dėmesys yra sutelkti į Estijos vidaus politiką ir mažumų tarpusavio santykius su Estijos valstybe. Valstybės programoje, pavadintoje Integracija į Estijos visuomenę 2000–2007 m., rusakalbių gyventojų skaičius yra laikomas vidaus politikos veiksniu1. Jau dabar aišku, jog rusakalbių bendruomenė gali būti vertinama platesniame tarptautinių santykių kontekste. Rusijos Federacija, rusakalbių tėvynė, kuria ypatingus santykius su išsisklaidžiusiais po kitas šalis savo žmonėmis (diaspora). Rusijos Federacija, ieškodama palankiausio modelio santykiams su tėvynainiais, gyvenančiais užsienyje, parengė pradinę struktūrą bendrauti su diaspora, formuluoja ir įgyvendina diasporai palankius politinius planus.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32656
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32656
Appears in Collections:2006 Regioninės studijos, [vol.] 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

56
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

56
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.