Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32542
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Pipiras, Nerijus;Žemaitis, Kęstutis
Title: Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys – dieviškųjų dorybių puoselėtojas. Suėmimo ir kalinimo laikotarpis
Other Title: Servant of god archbishop Mečislovas Reinys – the cherisher of divine virtues: period of arrest and detention
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2016, [T.] 59(87)
Extent: p. 37-45
Date: 2016
Note: e-ISSN 2335-8785. Projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir koordinavimas“ kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004
Keywords: Arkivyskupas;Reinys Mečislovas;Kankinys;Archbishop;Reinys Mečislovas;Martyr
Abstract: Straipsnyje aptarimas Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio paskutinysis gyvenimo etapas, išryškinama dorybių „dinamika“, siekiama pristatyti šio Dievo tarno herojiškumą vadovaujantis dorybėmis, ypatingai pasireiškusį suėmimo, tardymų ir kalinimo metais. Arkivyskupas Mečislovas Reinys visuomet pasitikėjo Dievo apvaizda, net ir žiauriausių tardymų bei kalinimo metais stengėsi nė vieno žmogaus neteisti, bet atvirkščiai – ugdyti žmogiškąjį orumą. Tą liudija ir jo, kaip amžininkai teigia, Vladimiro kalėjime kartu kalintiems skaitytas filosofijos kursas
The article discusses the final stage of life of God’s servant Archbishop Mečislovas Reinys. The dynamics of virtues is highlighted. It aims to present the Servant of God’s heroic virtues, especially manifested during the arrest, interrogation and detention years. Archbishop Mečislovas Reinys always trusted in God’s providence, even during the worst years of detention and interrogation he tried not to judge any person, but on the contrary – to develop human dignity. According to his contemporaries, the Philosophy course, delivered by him to Vladimir prison inmates, is an evidence of this
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32542/1/ISSN2335-8785_2016_N_59_87.PG_37-45.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32542
https://doi.org/10.7220/2335-8785.59(87).3
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2016, nr. 59(87)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.28 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on May 1, 2021

Download(s)

22
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.