Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32535
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Koma, Kyoko
Title: Evolution of the traditionally stereotypical term geisha in French contemporary newspapers
Is part of: Regioninės studijos. 2009, [No.] 3, Japan as images: crossing viewpoints of Europe and Japan, p. 33-46
Date: 2009
Keywords: Geisha;French and Lithuanian newspapers;Stereotype;Pregrinism;Xenism;Japanese women;Discourse analysis;Geiša;Prancūzijos ir Lietuvos laikraščiai;Stereotipas;Pregrinizmas;Ksenizmas;Japonės moterys;Diskurso analizė
Abstract: This paper analyses how geisha, one of the most famous traditionally stereotypical terms, is represented in contemporary French media. The book Idées reçues: Le Japon (Fixed ideas: Japan) indicates that “the woman is submissive to the men and to her husband.” This is one of the most pervasive ideas about Japan, and Japanese women have often been described as the embodiment of “orient as phantasm,” the most famous representative of which is a geisha. After the economic bubble burst in the 1990s, the items of Japanese popular culture, such as the manga started to be appreciated by people all over the world. In addition, the afterward of the book Japonaises, la révolution douce (The Japanese, the soft revolution) published in 2000 indicates that “the place the women occupy in the (Japanese) society has radically evolved in this period.”
Šiame straipsnyje analizuojama, kaip gei a, vienas i garsiausių tradiciškai stereotipinių terminų, yra vartojamas šiuolaikinėje Prancūzijos žiniasklaidoje. Knyga Idées reçues: Le Japon (lit. Nuolatinės idėjos: Japonija) teigia, kad „moteris yra nuolanki vyrams ir santuokiniui vyrui“. Tai – viena iš labiausiai paplitusių sampratų apie Japoniją, o japonės moterys aprašomos kaip „iliuzijos įsikūnijimas“. Tipiškiausias tokio įvaizdžio pavyzdys yra geiša. XX a. paskutiniame dešimtmetyje įvykus ekonomikos sprogimui, Japonijos populiariosios kultūros elementai, tokie, kaip manga, tapo vis populiaresni visame pasaulyje. Be to, 2000 m. išleistoje knygoje Japonaises, la révolution douce (liet. Japonai, švelni revoliucija) nurodoma, kad „vieta, kurią moterys užima (Japonijos) visuomenėje, šiuo laikotarpiu radikaliai evoliucionavo“. Šis tyrimas atskleidžia, kaip geišos terminas buvo vartojamas kai kuriuose Prancūzijos laikraščiuose, leistuose 1995, 2000 ir 2005 m. – tuo metu, kai naujasis Japonijos ir japonių įvaizdis plito daugybėje šalių.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32535
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32535
Affiliation(s): Publication of this volume of “Regionines Studijos” is sponsored by Toshiba International Foundation
Appears in Collections:2009 Regioninės studijos, [vol.] 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

56
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

58
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.