Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32509
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Zykas, Aurelijus
Title: Nihonron and Japanese country image communication: the aspect of ‘articulation’ of national Identity
Is part of: Regioninės studijos. 2009, [No.] 3, Japan as images: crossing viewpoints of Europe and Japan, p. 121-139
Date: 2009
Keywords: Country branding;Place identity;National identity;Nihonjinron;Japanology;Šalies įženklinimas;Vietos tapatybė;Tautinė tapatybė;Japonistika
Abstract: This article tries to highlight the factor of national identity in the theoretical framework of country branding, introducing the term of “articulation”, in process of which the intangible national identity is transformed into the place identity. Japanese Nihon(jin)ron, being the integral part of Japanology or Japanese studies, participates as an important part of this process, and is utilised by the Japanese government for the purposes of country branding. One of the peculiarities and successful aspects of Japanese country branding could be the systematic and centralised management of both the inner and worldwide resources on Japan, what makes Japanese studies not the chaotic set of information (as it is in majority of countries), but a controllable phenomenon.
Šiame straipsnyje, remiantis šalies įženklinimo teorija, siekiama išryškinti tautinės tapatybės veiksnį ir siūlomas raiškos (angl. articulation) terminas. Šio raiškos proceso metu sunkiai apčiuopiama ir apibrėžiama tautinė tapatybė transformuojama į vietos tapatybę. Japoniškasis Nihon(jin)ron, integrali japonistikos (ar Japonijos studijų) dalis, dalyvauja šiame procese ir yra naudojamas Japonijos vyriausybės siekiant įženklinti šalį. Viena iš svarbiausių sėkmingo Japonijos įženklinimo savybių galėtų būti laikoma tai, kad Japonijoje sistemiškai ir centralizuotai valdomi tiek vidaus, tiek pasauliniai ištekliai apie Japoniją, todėl šios šalies studijos tampa ne chaotiška informacijos gausybe (kaip daugelio kitų šalių atveju), bet valdomu reiškiniu.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32509
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32509
Affiliation(s): Publication of this volume of “Regionines Studijos” is sponsored by Toshiba International Foundation
Appears in Collections:2009 Regioninės studijos, [vol.] 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

56
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

60
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.