Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32481
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Markauskaitė, Neringa
Title: Tapybos kompozicijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje
Other Title: Painting compositions in the Šiluva Chapel of The Apparition of the Blessed Virgin Mary
Is part of: Meno istorija ir kritika, 2009, nr. 5, p. 106-114
Date: 2009
Keywords: Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia;Šiluva Chapel of the Apparition of the Blessed Virgin Mary;Bažnytinės tapybos kompozicijos;Sienų tapyba;Painting compositions;Wall painting
Abstract: The Šiluva Chapel of the Apparition of the Blessed Virgin Mary, built in 1924, was not fully equipped during the interwar period and its decoration project was neither realized. The work begun was interrupted by World War II. During the Soviet times thanks to the efforts of the Curia of the Archdiocese of Kaunas and the priest Vaclovas Grauslys (1913–1992), the decoration project for the Chapel of Apparition was prepared. In the decoration programme of the Chapel, an important place is taken by the four images of wall painting and four pictures painted on canvas. In 1979–1980, in the galleries of the dome of the Chapel, the painters restorers Kęstutis Andziulis, Juozas Algirdas Pilipavičius, Albinas Degutis and Vytis Dautartas created the following compositions in the al secco technique: The Apparition of the Blessed Virgin Mary in Šiluva, The Discovery of the Chest, The Crowning of the Miraculous Image of the Blessed Virgin Mary with the Child and The Consecration of the Foundations of the Šiluva Chapel. In the inside of the tower, in the niches of the walls, during the period of 1982–1988 four pictures were painted. They involve The Christening of Samogitians by Albinas Degutis and St. Kazimieras on a Horse and Mary and Lithuania by Antanas Kmieliauskas. The author of the composition Lithuania – the Land of Crosses is not known to us by now. On the basis of the supplements to the inventory of 1930 of the Šiluva church for 1956–1990 and recollections of the painters, the article introduces the authors of paintings of the Šiluva chapel not known before in the historiography and presents the discussion of the topics and images of the compositions.
Tarpukariu Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčios puošybos reikalais rūpinosi klebonas Paulius Katela. Tačiau koplyčios puošybos projektą įgyvendinti sutrukdė Antrasis pasaulinis karas. Pokariu Kauno arkivyskupijos kurijos rūpesčiu buvo restauruojamos Šiluvos Apsireiškimo koplyčia ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo, šv. Petro ir Baltramiejaus bažnyčia. Abiejų šventovių remontu ir puošyba pavesta rūpintis į Šiluvą 1956 m. paskirtam kunigui Vaclovui Grausliui. Per visus darbo metus Šiluvoje kunigas sumaniai organizavo statybos darbus, kvietėsi restauratorius ir dailininkus. Koplyčioje buvo nutapytos keturios kompozicijos al secco technika, o bokšto viduje, sienų nišose, – keturi ant drobės tapyti paveikslai (1, 2 pav.). Be to, šiuo laikotarpiu koplyčios skliautų ir bokšto languose, koplyčios duryse buvo sukurtos ir vitražų kompozicijos. Šiluvos bažnyčios inventoriaus 1956–1990 m. aprašai padėjo nustatyti arba patikslinti kompozicijų sukūrimo metus. Sienų tapybos atvaizdus 1979–1980 m. sukūrė dailininkai restauratoriai: Kęstutis Andziulis, Albinas Degutis, Juozas Algirdas Pilipavičius ir Vytis Dautartas. Bokšto viduje, sienų nišose kabantys Albino Degučio ir Antano Kmieliausko sukurti paveikslai buvo nutapyti per 1982–1988 m. laikotarpį. Paminėtina, kad vieno paveikslo autorius tebėra mums nežinomas. Koplyčios sienų tapybos ir paveikslų ikonografija yra siejama su Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje gerbimo sklaida ir Lietuvos istorija. Bažnyčios persekiojimo metais sukurtos kompozicijos, lyginant jas su kitais bažnytinio meno pavyzdžiais, išsiskiria religine ir istorine tematika bei įvaizdžiais.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32481
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32481
Appears in Collections:Art History & Criticism / Meno istorija ir kritika 2009, nr. 5

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

159
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

155
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.