Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32439
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Koma, Kyoko
Title: Stereotypes and foreign words : the term kawaii in French national newspapers (1999-2009)
Other Title: Terminas kawaii nacionaliniuose Prancūzijos laikraščiuose 1999-2009
Is part of: Regioninės studijos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, nr. 4 : Japan as images : crossing viewpoints of Europe and Japan
Extent: p. 51-63
Date: 2010
Keywords: Užsienietiškas žodis;Stereotipas;Ksenizmas;Peregrinizmas;Skolinys;Kawaii;Prancūzų laikraštis;Diskurso analizė;Foreign word;Stereotype;Xenism;Peregrinism;Loan word;Kawaii;French newspaper;Discourse analysis
Abstract: Šiame darbe analizuojamas termino kawaii, kaip užsienietiško žodžio, vartojimas. Naujos detalės, kurias jis prideda prie Japonijos įvaizdžio, analizuojamos trijuose nacionaliniuose Prancūzijos laikraščiuose: Le Figaro, Libération ir Le Monde, išleistuose nuo 1999 iki 2009 metų. Kawaii laikomas esminiu populiariąją japonų kultūrą išreiškiančiu žodžiu. Jis pradėtas vartoti prancūzų žiniasklaidoje paskutiniajame praeito amžiaus dešimtmetyje, kai Prancūzija bei kitos šalys pradėjo sekti populiariąją japonų kultūrą. Žodis kawaii iš tiesų yra svetimas prancūzų žiniasklaidoje. Užsienietiški žodžiai vartojami trimis lygiais: kaip ksenizmai (xenism), kaip peregrinizmai ir kaip skoliniai. Pagal Dictionnaire de Linguistique (Lingvistikos žodynas), ksenizmas „užsienietiškas žodis, vartojamas apibūdinant lingvistinį kilmės kodą bei užsienietiškas realijas.“ Peregrinizmas „atspindi pasikartojančias užsienietiškas realijas, bet jų reikšmė suvokiama iš konteksto“ be nuorodų. Skolinys – „įtrauktas į prancūzų kalbos žodyną ir gali būti naudojamas žodžių darybos procese.“ Toliau šiame darbe stengiamasi pažvelgti į tai, kaip prancūzų laikraščiuose vartojami japonų kalbos žodžiai dalyvauja kuriant stereotipinį Japonijos įvaizdį Prancūzijos visuomenėje. Šis klausimas analizuojamas per semiodiskursyvią prizmę, stengiantis apibrėžti, ar terminas kawaii vartojamas kaip stereotipas. Aptariama, ar šis terminas prisideda – sąmoningai ar ne – prie japoniškų subtilybių supaprastinimo
This paper analyses the use of the term kawaii as foreign word. The new aspects that it adds to the images of Japan will be analysed in three representative national French newspapers: Le Figaro, Libération and Le Monde published from 1999 to 2009. Kawaii is considered to be a key word that represents the Japanese popular culture. This term started to appear in French media in the 1990s, when France and other foreign countries began to import Japanese popular culture. Specifically, kawaii is a foreign word for the French media. Foreign words are used in three stages: as xenisms, as peregrinisms and as loan words. According to Dictionnaire de Linguistique (Dictionary of Linguistics), a xenism is a “foreign word mentioned with reference to a linguistic code of origin and to foreign realities.” A peregrinism “reflects encore foreign realities, but its meaning is understood by the interlocutor” without reference. A loan word is “versed to French vocabulary, and could for example enter in some process of derivation and of composition.” In this corpus, the term kawaii is used not only as a xenism mentioned with reference, but also as a peregrinism, without reference. It is even used as a loan word to designate a non- Japanese object. The further purpose of the paper is to progress towards the understanding how Japanese words, as foreign words that are used in French newspapers, participate in constructing the stereotypical image of Japan in the French society
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32439/3/ISSN2029-2074_2010_V_4.PG_51-63.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32439
Affiliation(s): Azijos studijų centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:2010 Regioninės studijos, [vol.] 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.