Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32408
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Liesienė, Justina;Endriulaitienė, Auksė
Title: Biopsychosocial correlates of work motivation
Other Title: Biopsichsocialiniai darbo motyvacijos veiksniai
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: Biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1 (2008)
Extent: p. 15-28
Date: 2008
Keywords: Darbas;Darbo motyvacija;Darbo efektyvumas;Biopsichosocialinis modelis;Work;Work motivation;Work effectiveness;Biopsychosocial model
Abstract: Motyvacija dirbti gali padėti numatyti darbuotojų kaitą organizacijoje, pasitenkinimą darbu, įsipareigojimą, darbo efektyvumą bei psichologinę gerovę. Dauguma tyrėjų teigia, kad motyvuoti darbuotojai dirba efektyviau. Šio tyrimo tikslas – nustatyti biologinių (lyties, amžiaus, sveikatos), psichologinių (asmenybės bruožų) ir socialinių (šeimyninės padėties, vaikų skaičiaus, darbo ir pareigų pobūdžio) veiksnių sąsajas su darbo motyvacija. Taip pat kelta hipotezė, kad subjektyviai suvokiamas darbo efektyvumas gali padėti išsamiau suprasti ir numatyti darbuotojų motyvaciją. Metodai. Tyrime dalyvavo 310 darbuotojų iš įvairių Lietuvos organizacijų. Darbo motyvacija vertinta specialiai šiam tyrimui pagal Vroomo lūkesčių teoriją sudarytu klausimynu. Asmenybės bruožai buvo vertinami Penkių Didžiųjų bruožų klausimynu. Biologiniai bei socialiniai veiksniai nustatyti remiantis klausimais apie sveikatą bei sociodemografinius duomenis. Subjektyviai suvokiamas darbo efektyvumas matuotas dviejų klausimų skale. Rezultatai. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog su darbuotojų motyvacija dirbti susiję šie asmenybės bruožai: ekstraversija, sąmoningumas, atvirumas patirčiai bei vadovaujančios pareigos. Kuo labiau jie išreikšti, tuo stipresnė darbuotojų motyvacija. Išvados. Remiantis struktūrinių lygčių modeliavimu, buvo nustatyta, jog darbo motyvaciją geriausia prognozuoti remiantis asmenybės bruožais (ekstraversija ir sąmoningumu) atsižvelgiant į subjektyviai suvokiamą darbo efektyvumą kaip tarpinį kintamąjį
Work motivation is a potential predictor of employee turnover, job satisfaction, commitment, job performance and psychological wellbeing. Researchers argue that motivated employees work more effectively. The purpose of the current study was to identify biological (gender, age and health), psychological (personality traits) and social (marital status, children, work sector and position) factors related to employees’ work motivation. It was also predicted that subjectively perceived job effectiveness might contribute significantly to the model of employees’ work motivation. Material and methods. The sample for the study consisted of 310 Lithuanian employees. The questionnaire constructed according to the instructions of Vroom Expectancy Theory was used to assess work motivation. Personality traits were assessed by Big Five Inventory. Biological and social factors were identified via a self constructed questionnaire that assessed socio-demographic information as well as employee health issues. A two item scale was devised for assessing perceived work effectiveness. Results. Results of the study showed that extraversion, conscientiousness, openness to experience and managerial position were related to work motivation. Conclusions. Structural equation modeling results indicated that work motivation was associated with the personality factors of extraversion and conscientiousness when the subjective work effectiveness has the mediating effect
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32408/1/ISSN2345-024X_2008_V_1.PG_15-28.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32408
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2008, [vol.] 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.