Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32339
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Kamandulytė-Merfeldienė, Laura;Balčiūnienė, Ingrida
Title: Syntactically coded corpus of spoken Lithuanian: developmental issues and pilot studies
Other Title: Sintaksiškai anotuotas sakytinės lietuvių kalbos tekstynas: metodiniai aspektai ir žvalgomieji tyrimai
Is part of: Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2016, nr. 28
Extent: p. 92-101
Date: 2016
Note: ISSN 2029-7203 (online)
Keywords: Tekstynų lingvistika;Sintaksė;Sintaksinis kodavimas;Lietuvių kalba;Klausiamieji sakiniai;Corpus linguistics;Syntax;Syntactic coding;Interrogatives;Lithuanian
Abstract: Straipsnyje pristatoma Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno (VDU) kūrimo ir sintaksinio anotavimo metodika, aptariamos automatizuotos sintaksinės analizės galimybės. Pirmojoje straipsnio dalyje supažindinama su Tekstyno kūrimo ir tobulinimo metodika bei etapais, aptariamos esminės sintaksinio kodavimo sąvokos. Antrojoje dalyje pristatomi vieno iš žvalgomųjų tyrimų, sutelkto į spontaninės sakytinės lietuvių kalbos klausiamųjų sakinių vartoseną, rezultatai. Atlikus automatizuotą Tekstyne užfiksuotų klausiamųjų sakinių analizę, paaiškėjo, tikrinamojo ir specialiojo klausimo sakiniai tekstyne pasiskirsto daugmaž tolygiai. Tarp tikrinamojo klausimo sakinių (angl. yes/ no questions) vyrauja klausimai be klausiamosios dalelytės, rečiau vartojami klausimai su klausiamąja dalelyte sakinio pradžioje ar pabaigoje. Tarp specialiojo klausimo sakinių (angl. Wh-? questions) vyrauja aplinkybės (ypač – vietos) klausimai. Suprantama, žvalgomasis tyrimas atskleidė tik esmines klausiamųjų sakinių, vartojamų spontaninėje lietuvių kalboje, ypatybes, tad ateityje planuojama šį tyrimą išplėsti tarpusavyje lyginant atskiras tekstyno dalis ir ieškant žanro (pvz., monologo vs. dialogo), kalbėtojo socialinių charakteristikų bei pokalbio situacijos (pvz., viešosios vs. privačios kalbos) poveikio klausiamųjų sakinių vartosenai. Sintaksiškai anotavus Sakytinės lietuvių kalbos tekstyną, atsivėrė galimybė atlikti automatizuotą sintaksinę šios duomenų bazės analizę, tad tikimasi ateityje išplėtoti kiekybinius natūralios sakytinės lietuvių kalbos sintaksės tyrimus
The paper deals with the main methodological issues of development of the Corpus of Spoken Lithuanian with particular attention to its syntactic coding and applications for automatized language analysis. First, we consider a methodology of development of the Corpus as well as the principles of transcribing and coding Lithuanian speech data. The main concepts, such as “utterance” “sentence”, etc. are discussed. Second, we present results of a pilot study in interrogatives that are typical for natural spontaneous spoken Lithuanian. Results of the automatized analysis of interrogatives revealed that a frequency and distribution of the Wh- and yes/ no questions is rather similar. Among the Wh- questions, the questions non-containing the interrogative particle seem to be dominant, while the questions containing the interrogative particle at the beginning ot at the end were much rarer. Among the different functional subtypes of Wh- questions, adverbial ones seem to be the most freequent; among the adverbial Wh- questions, the spatial ones were the most frequent. Certainly, the present study is rather pilot due to the novelty of automatized syntactic approach to the data of spoken Lithuanian, thus much more complex studies still await for future investigations. A use of interrogative sentences will be studied from the perspective of different genres (e.g., monologue vs dialogue), social characteristic of the speakers, and a situation of conversation (e.g., public vs private speech). Generally, we believe that future systematic corpus-based research of spontaneous spoken language will give more possibilities to identify, evaluate, and elaborate the development of the Lithuanian language
Internet: https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.28.15131
https://eltalpykla.vdu.lt/1/32339
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on May 1, 2021

Download(s)

18
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.