Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32330
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archeology (H005)
Author(s): Dapkutė, Daiva
Title: Lietuvos nepriklausomybės talka (LNT): tarp opozicijos VLIK’ui kūrimo ir naujų politinės veiklos metodų paieškos
Other Title: Lithuanian independence alliance (LNT): between an opposition to VLIK and the search for new methods of political activity
Is part of: Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Lithuanian migration and diaspora studies. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas, Versus Aureus, 2016, nr. 1 (21)
Extent: p. 29-42
Date: 2016
Note: eISSN 2351-6461
Keywords: Lietuvių diaspora;Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas;Lietuvos nepriklausomybės talka;LNT veikla;Lithuanian diaspora;Supreme Committee for Liberation of Lithuania;Lithuanian Independence Alliance;LNT activities
Abstract: Lietuvos nepriklausomybės talka (LNT) susikuria išeivijoje 1955 m. ir apjungia keturias įtakingas politines jėgas: Lietuvių tautinį sąjūdį, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą, Lietuvių rezistencinę santarvę, ir Lietuvos atgimimo sąjūdį. Organizacija gana aktyviai įsijungė į politinę veiklą XX a. 6–7 dešimtmetyje, kai išeivijoje netrūko konkurencijos tarp esamų institucijų, nesutarimų tarp ideologinių srovių, priešpriešos, nepasitenkinimo esančia padėtimi ir bandymų ieškoti naujų politinės veiklos formų bei metodų. Pradžioje LNT buvo kuriama kaip opozicija centrinei lietuvių politinei organizacijai – Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui (VLIK). Tačiau įsikūrusi organizacija vis daugiau dėmesio pradeda skirti kitokiai veiklai, pirmiausia orientuotis į okupuotos Lietuvos padėties analizę, studijinį politinį veikimą. Straipsnyje analizuojamos aplinkybės, lėmusios šios organizacijos atsiradimą, pristatoma LNT veikla, santykiai su kitomis organizacijomis. 1964 m. Lietuvos nepriklausomybės talka kartu su kitomis organizacijomis įstojo į Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą
Lithuanian Independence Alliance, an organization called Lietuvos nepriklausomybės talka (LNT) in Lithuanian, was founded in 1955 in the emigration and joined together four influential political forces: the Lithuanian National Alliance (tautininkai), the Lithuanian Freedom Fighters’ Union, Resistance Union of Lithuanian, and the Lithuanian Rebirth Movement. This new organization was active in the late 1950s and early 1960s when émigré institutions actively competed with each other for reasons of ideological partisanship and because of personal and group disagreements on how best to promote the Lithuanian cause. Initially LNT was created in opposition to the central Lithuanian political organization known as the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (VLIK). But gradually it turned to other activities, primarily attending to the study of developments in Lithuania itself. This article analyzes the circumstances that brought LNT into existence, its activities, and its relations with other organizations. In 1964, LNT together with its component organizations joined the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania
Internet: http://www.iseivijosinstitutas.lt/isleisti-numeriai
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32330/1/ISSN2351-6461_2016_N_1_21.PG_29-42.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32330
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Lietuvių išeivijos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2016, nr. 1(21)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

160
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

80
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.