Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32298
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Magelinskaitė, Šarūnė
Title: Vaikų gebėjimo atpažinti emocijas ir adaptacijos mokykloje rodiklių sąsajos
Other Title: Relationship between children’s ability to recognize emotions and school adjustment indicators
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2 (2008)
Extent: p. 155-173
Date: 2008
Keywords: Emocinė kompetencija;Gebėjimas atpažinti emocijas;Akademiniai pasiekimai;Populiarumas klasėje;Jaunesnis mokyklinis amžius;Emotional competence;Ability to recognize emotions;Academic achievement;Popularity;Primary school children
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo atpažinti emocijas ir adaptacijos mokykloje rodiklių (akademinių pasiekimų bei populiarumo klasėje) sąsajas Lietuvos moksleivių imtyje. Tiriamieji – 67 vienos Kauno vidurinės mokyklos antrų ir trečių klasių moksleiviai, iš jų 31 mergaitė ir 36 berniukai. Tiriamųjų amžius – nuo 7 iki 11 metų. Metodai. Vaikų gebėjimui atpažinti emocijas buvo naudojamas Vaikų emocinių įgūdžių klausimynas (VEĮK), sukurtas, remiantis Schultz, Trentacosta, Izard, Bear (2004) sudaryta ACES ( The Assessment of Children‘s Emotion Skills) emocinių įgūdžių įvertinimo metodika. Vaikų akademinių pasiekimų duomenys buvo surinkti, klasių auklėtojoms užpildžius šio tyrimo duomenims surinkti parengtas akademinių pasiekimų lenteles, jose pateikiant kiekvieno vaiko trimestro pabaigos rezultatus. Populiarumo klasėje įvertinimas buvo atliekamas, prašant tiriamojo iš klasės vaikų sąrašo (sąraše nurodyti tik tyrime dalyvaujantys klasės vaikai) išsirinkti tris vaikus, su kuriais jis labiausiai norėtų draugauti. Rezultatai, išvados. Nustatyta, jog jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų gebėjimas atpažinti emocijas yra susijęs su populiarumu bendraklasių tarpe. Nors geras gebėjimas atpažinti emocijas pats savaime dar negarantuoja populiarumo bendraamžių tarpe, tačiau populiarumui yra būtinas bent jau vidutinis gebėjimas atpažinti emocijas. Vaikai, kurie prastai atpažįsta emocijas iš elgesio ir socialinių situacijų, nebūna populiarūs tarp savo bendraamžių. Taip pat rasta, kad jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų gebėjimas atpažinti emocijas yra susijęs su akademinių pasiekimų viduriu, kuomet gerėjant vaikų gebėjimui atpažinti emocijas gerėja ir jų akademiniai pasiekimai
Purpose of the study was to investigate relationship between ability to recognize emotions and school adjustment indicators (academic achievement and popularity in class) among primary school children in Lithuania. Subjects in the study were 67 (31 girl and 36 boys) pupils attending 2nd and 3rd grade in one of schools in Kaunas. Age of the subjects ranged from 7 to 11 years. Material and methods. Ability to recognize emotions was measured using the Child Emotion Skills Questionnaire (CESQ) developed for the present study on the basis of the ACES questionnaire of Schultz, Trentacosta, Izard, Bear (2004). Information about academic achievement of children was collected from their class teachers. Popularity among classmates was assessed by asking children to indicate 3 classmates with whom they would like to be friends. Results. Results of the study revealed that ability of primary school children to recognize emotions is related to their popularity among peers in a non-linear way: though children, who were good at recognizing emotions, were not necessarily very popular, however, popular children demonstrated at least an average ability to recognize emotions (p = 0,03). Ability of primary school children to recognize emotions was linked to their academic achievement: as the ability to recognize emotions increased so did academic achievement (p = 0,009)
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32298/1/ISSN2345-024X_2008_V_2.PG_155-173.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32298
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2008, [vol.] 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

101
checked on May 1, 2021

Download(s)

133
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.