Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32250
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Dinsmore, Julie A.;Sabbah, Mira F.;Hof, David D.
Title: A comparative study of the competence of counselors in the United States in counseling Arab Americans and other racial/ethnic groups
Other Title: Lyginamoji JAV psichologų kompetencijos konsultuoti arabų kilmės amerikiečius ir kitas rasines / etnines grupes studija
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2009, [Vol.] 4, p. 29-45
Date: 2009
Keywords: Diversity;Multicultural counseling;Arab-Americans;Tarpkultūrinis konsultavimas;Arabų kilmės amerikiečiai
Abstract: Background. Increasing diversification of the United States population has highlighted the need for mental health professionals to gain competence in crosscultural counseling. Professional ethical codes have been revised to reflect this need, multicultural counseling competencies have been developed, and standards for training programs require curriculum in cross-cultural counseling. In spite of increased research concerning counseling clients from diverse groups, few studies have been conducted concerning counseling Arabs or Arab Americans. Purpose. This study explores (1) the perceptions of counselors in the United States about the importance of cultural competence in counseling Arab Americans, African Americans, Asian Americans, Latino Americans, and American Indians, (2) their current skill levels in counseling members of these groups, and (3) the extent and source of counselors’ knowledge about Arab worldview. Method and Results. Results of a survey of a random sample of counselors in the state of Nebraska indicate that, although counselors perceive cultural competence in counseling Arabs as important, they lack knowledge of Arab worldview and perceive themselves to be less competent in counseling this group than other major minority groups in American society. The most common source of knowledge about Arabs was newspapers, a source shown to often portray Arabs in negative stereotypic images that promote anti- Arab bias. Conclusions. Results imply counselor training programs should include more comprehensive information about Arab American culture in their curriculum and provide an opportunity for students to socially interact with this population. Practicing counselors should advocate for and initiate activities intended to raise others’ knowledge about this ethnic group.
Tyrimo tikslas. Didėjant Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojų tautinei įvairovei atsiranda poreikis ir psichikos sveikatos profesionalams plėtoti tarpkultūrinio konsultavimo įgūdžius. Tarpkultūrinio konsultavimo klausimai jau įtraukti į pataisytus profesinės etikos kodeksus, apibrėžtos tarpkultūrinio konsultavimo kompetencijos ir akademinių kursų, ugdančių šiuos įgūdžius, reikalavimai. Vis dėlto nors mokslinio domėjimasis skirtingų tautinių grupių konsultavimo tyrimais auga, atlikta vos keletas tyrimų apie arabų ir arabų kilmės amerikiečių konsultavimą. Šiuo tyrimu analizuojami trys su tarpkultūriniu konsultavimu susiję aspektai: 1) kaip JAV psichologai konsultantai vertina kultūrinės kompetencijos svarbą arabų, afrikiečių, azijiečių, lotynų ir indų kilmės amerikiečius konsultuoti, 2) kaip konsultantai vertina savo dabartinius įgūdžius su šių etninių grupių atstovais dirbti, 3) kokių žinių psichologai konsultantai turi apie arabų pasaulėžiūrą. Metodai. 150 psichikos sveikatos specialistų, atsitiktinės atrankos būdu atrinktų iš Nebraskos valstijos (JAV) licencijuotų specialistų sąrašo, pateiktos anketos, kuriose buvo teirautasi demografinės informacijos, prašoma įvertinti kultūrinės kompetencijos svarbą specifinėms rasinėms/etninėms grupėms konsultuoti, konsultanto suvokiamą šios savo kompetencijos lygį bei žinias apie arabų pasaulėžiūrą. Rezultatai, išvados. Tyrimo rezultatai parodė: nors psichologai konsultantai pripažįsta kultūrinės kompetencijos svarbą arabų kilmės klientams konsultuoti, daugelis jų jaučiasi turintys per mažai žinių apie arabų pasaulėžiūrą ir kompetencijos nei konsultuodami kitų JAV etninių mažumų atstovus. Pagrindinis informacijos šaltinis apie arabų kultūrą – laikraščiai, kuriuose pateikiamas neigiamas arabo stereotipas ir formuojama arabams priešiška nuostata. Tyrimo rezultatai rodo, kad konsultantų mokymo programos turėtų skirti daugiau dėmesio arabų kilmės amerikiečių kultūrai atskleisti ir sukurti sąlygas studentų socialinei sąveikai su šia populiacija. Praktikuojantys konsultantai turėtų aktyviau atstovauti šiai etninei grupei, skatinti kitų domėjimąsi ir žinias.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32250
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32250
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2009, [vol.] 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

150
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

154
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.