Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32234
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Bieliauskaitė, Ieva;Jarašiūnaitė, Gabija
Title: Fiziologiniai pokyčiai, taikant progresuojančią ramenų ir biogrįžtamojo ryšio relaksacijas : (Žvalgomasis tyrimas)
Other Title: Physiological changes during progressive muscule and biofeedback relaxation methods (Pilot research)
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 4 (2009)
Extent: p. 119-134
Date: 2009
Keywords: Fiziologiniai pokyčiai;Biogrįžtamojo ryšio relaksacija;Progresuojanti raumenų relaksacija;Physiological changes;Progressive muscule relaxation;Biofeedback relaxation
Abstract: Straipsnyje analizuojamas progresuojančios raumenų bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijų efektyvumas tiriamiesiems fiziologinės įtampos rodikliams – odos varžai, kūno temperatūrai, širdies pulsui ir kvėpavimo dažniui – mažinti. Metodai. 47 Vytauto Didžiojo universiteto 1–6 kurso studentų fiziologinei būklei tirti naudotasi aparatu NEXUS-10. Specialūs davikliai buvo pritvirtinti prie tiriamųjų krūtinės ląstos, rankų. Jais registruoti odos galvaninio reflekso (odos varžos), temperatūros, pulso ir kvėpavimo rodikliai. Tiriamieji buvo suskirstyti į 3 grupes: progresuojančios raumenų relaksacijos (n = 16), biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (n = 20) bei lyginamąją (n = 11). Rezultatai, išvados. Gauti rezultatai rodo, jog progresuojančios raumenų relaksacijos grupėje po relaksacijos mokymų statistiškai patikimai padidėjo kūno temperatūros įvertinimai. Biogrįžtamojo ryšio relaksacijos tiriamųjų grupėje statistiškai patikimai sumažėjo odos varžos rodikliai ir taip pat padidėjo kūno temperatūros rodikliai – tai rodo, kad tiriamieji buvo labiau atsipalaidavę. Nors literatūroje aptinkama daugiau duomenų apie progresuojančios raumenų relaksacijos efektyvumą įtampai mažinti, šiame straipsnyje aptariami duomenys rodo, jog abi relaksacijų technikos gali sumažinti fiziologinius įtampos rodiklius
The aim of the research was to compare the effectiveness of the progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation while reducing the rates of physiological tension, like skin conductance, skin temperature, pulse, breathing frequency. Methods. With the help of biofeedback relaxation apparatus NEXUS-10 47 students from 1 to 6 study years from Vytautas Magnus University where examined, attaching special sensors on the chest and hands of the respondents. With the help of electrodes of the biofeedback apparatus the frequency rates of the skin conductance and temperature, pulse and breathing were recorded. The respondents were divided into three groups: 16 persons took part in the group of progressive muscle relaxation, 20 persons participated in the group of biofeedback relaxation, and 11 persons were assigned to a comparative group. Results, conclusions. The results of the research show that the rates of physiological tension decreased in both experimental groups after four sessions. However, in the group of progressive muscle relaxation, statistically significant changes of skin temperature were detected. Changes of skin resistance and body temperature were detected in the biofeedback relaxation group which shows higher relaxation level of respondents. The results of this research show, that both relaxation techniques can decrease the indices of physiological tension
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32234/1/ISSN2345-024X_2009_V_4.PG_119-134.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32234
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2009, [vol.] 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.