Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32228
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Banaitienė, Agnė;Raižienė, Saulė;Grigaitė, Bronislava
Title: Įvairių animacinių filmukų poveikio vaikų mirties sampratai palyginimas
Other Title: Comparison of various cartoons’ impact on children’s death concept
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 5 (2010)
Extent: p. 21-36
Date: 2010
Keywords: Mirties samprata;Japonų animaciniai filmukai;Senoji rusų animacija;Death concept;Japanese cartoons;Old Russian cartoons
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti animacinių filmukų poveikį šešerių–aštuonerių metų vaikų mirties sampratai. Daroma prielaida, kad skirtingi animaciniai filmukai turi skirtingą poveikį vaikų mirties sampratai. Šiame tyrime vertinamas dviejų skirtingų žanrų animacinių filmukų – rusų senosios animacijos, kurioje pateikiama adekvati informacija apie mirtį, ir japonų anime filmukų, kuriuose daug smurto scenų ir akcentuojamas nemirtingumas – poveikis vaikų mirties sampratai. Metodika. Tyrimo dalyviai (101, vaikų amžius – nuo 6 m. 3 mėn. iki 8 m. 11 mėn.) suskirstyti į dvi grupes, kuriose jie tris savaites, kasdien po 15–30 minučių, stebėjo atitinkamo žanro animacinius filmukus. Rezultatai, išvados. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad skirtingi animaciniai filmukai daro skirtingą poveikį vaikų mirties sampratai. Rusų senieji animaciniai filmukai jai daro teigiamą poveikį. Japonų anime animaciniai filmukai nedaro reikšmingo poveikio vaikų mirties sampratai, tačiau pablogina negrįžtamumo mirties sampratos komponento supratimą
Purpose. The aim of this study was to reveal animation impact on six–eight-yearold children development of the concept of death. It is assumed that the different animated movies have a different impact on children’s perceptions of death. This study evaluated effect on children’s perceptions of death of two different genres of animation – the old Russian animation, which provides adequate information about death, and the Japanese anime cartoons, which show many scenes of violence and the emphasis on immortality. Method. The study participants (101 children aged 6 years and 3 months up to 8 years 11 months) were divided into two groups, where for three weeks, every day 15–30 minutes they watched the animated genre movies. Results, conclusions. The results revealed that different animated movies have a different impact on children’s perceptions of death. Old Russian animated movies have a positive impact on children’s perceptions of death. Japanese anime cartoons haven‘t a significant impact on children’s perceptions of death, but degrades understanding component of concept of death – irreversibility
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32228/3/ISSN2345-024X_2010_V_5.PG_21-36.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32228
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas, saule.raiziene@gmail.com
Prienų r. Stakliškių vidurinė mokykla
Psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.