Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32226
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Imbrasaitė, Jūratė
Title: What types of participations? : patterns of political participation in Lithuania
Other Title: Kokie yra dalyvio tipai? Politinio dalyvavimo modeliai Lietuvoje
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, nr. 1(1)
Extent: p. 43-61
Date: 2010
Keywords: Politinis dalyvavimas;Konvencinis politinis dalyvavimas;Nekonvencinis politinis dalyvavimas;Ekonominė nelygybė;Political participation;Conventional political participation;Unconventional political participation;Economic inequality
Abstract: Piliečių dalyvavimas valstybės valdymo procese yra esminė demokratijos funkcionavimo ir stabilumo užtikrinimo sąlyga. Politinis dalyvavimas paprastai vyksta per tam tikrus demokratinio valdymo procesui būdingus mechanizmus, kurių pagalba piliečiai gali informuoti apie savo interesus, preferencijas ir poreikius bei gali daryti spaudimą valdžios atstovams, kad pastarieji atsižvelgtų į jų nuomonę. Pilietinės visuomenės tyrimai Lietuvoje daugiausia orientuojasi į nevyriausybinių organizacijų plėtros, socialinio kapitalo arba rinkiminio elgesio ir atskiras protesto veiksmų studijas. Pasigendama detalesnės politinio dalyvavimo ypatumų bei atskirų politinio dalyvavimo formų (balsavimo, kontaktavimo, dalyvavimo rinkimų kampanijoje, protestavimo) Lietuvoje analizės. Šio straipsnio tikslas sugrupuoti Lietuvos piliečius pagal dalyvavimo politiniuose veiksmuose ir domėjimosi politika panašumus ir skirtumus. Remiantis 2006 metais Lietuvoje atliktos apklausos duomenimis, straipsnyje daromos išvados, kad pilietinių resursų trūkumas, individualizacijos plėtra ir greita socialinė diferenciacija sąlygojo skirtingus socialinės nelygybės supratimus tarp skirtingų gyventojų grupių, kurie įtakojo skirtingą dalyvio tipų elgesį Lietuvoje
The quantity and quality of political participation is extremely important for the consolidation of democracy. There is no comprehensive analysis of the conventional modes of political participation and their distribution among population in Lithuania. This study focuses on the differences between different types of participants in political acts in post-communist Lithuania. Based on the survey conducted in Lithuania in 2006, the article concludes that the lack of civic resources, the development of individualization and rapid social differentiation that caused different perceptions of economic inequality and insecurity among different groups of the population have influenced political participation patterns in Lithuania
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32226/1/ISSN2335-8777_2010_N_1_1.PG_43-61.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32226
Affiliation(s): Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2010, nr. 1(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

85
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.