Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32221
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vaidelienė, Indrė;Martišius, Vaclovas Petras
Title: Tranzityvių santykių ypatybių įtaka 4–6 met ų amžiaus vaikų išvadoms
Other Title: The influence of transitive relation specific characteristics on inferences made by 4 to 6 yearold children
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 5 (2010)
Extent: p. 59-74
Date: 2010
Keywords: Tranzityvios išvados;Vizualiniai-erdviniai ir neerdviniai santykiai;Ketverių– šešerių metų vaikai;Transitive inferences;Visual-spatial and non-spatial relations;4 to 6-year-old children
Abstract: Straipsnis nagrinėja mažai tirtą problemą, kaip vaikų tranzityvumo supratimas priklauso nuo tranzityvių santykių ypatybių. Metodika. Pagrindinė tyrimo dalis buvo atlikta pagal P. E. Bryanto ir T. Trabasso (1971) naudotą metodiką. Papildomai vaikų buvo prašoma paaiškinti savo išvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti tranzityvių santykių pobūdžio įtaką jaunų vaikų (4–6 metų) daromoms išvadoms. Kelta pagrindinė hipotezė, kad 4–6 metų vaikai dažniau teisingai įvertina vizualinio-erdvinio pobūdžio santykius tarp objektų, palyginti su neerdviniais santykiais. Rezultatai. Nustatyta, kad 4–6 metų vaikai daro mažiau klaidų, spręsdami vizualinio-erdvinio pobūdžio užduotis. Neerdvinių santykių užduotys vaikams yra daug sudėtingesnės. Spręsdami neerdvines užduotis, penkerių–šešerių metų vaikai nustato pagal nurodytas savybes objektų hierarchiją, t. y. geba sudaryti rangų skales, Inkaro efektu vaikų sprendimų paaiškinti negalima. Kebliau įvertinti, kas sąlygoja 4 metų vaikų išvadas. Jie dažniau spėja nei penkerių– šešerių metų vaikai.Tačiau teisingų–neteisingų atsakymų proporcijos 4–6 metų grupėse mažai skiriasi. Penkerių–šešerių metų vaikai dažniau nei ketverių aiškina savo atsakymus prasmingais argumentais. Peršasi išvada, kad sprendžiant tranzityvių neerdvinių santykių užduotis ir penkerių–šešerių metų vaikams sudėtinga paaiškinti savo atsakymus. Vizualinio-erdvinio pobūdžio užduotys sprendžiamos naudojant kitas strategijas, nei sprendžiant neerdvines užduotis
The article focuses on an understudied problem regarding the influence of transitive relation specific characteristics on inferences made by 4 to 6 year-old children. Material and methods. The major part of the research has been conducted in accordance with the methodology employed by P. E. Bryant and T. Trabasso (1971). In addition, the children have been asked to explain their inferences. The aim of the study – to establish the influence of transitive relation character on inferences made by young children (aged from 4 to 6 years). The main hypothesis has been stated that 4 to 6 year-old children more frequently response properly when they are given for assessment the relations of visual-spatial character between the targets rather than those of non-spatial character. Results. It has been found that 4 to 6 year-old children make fewer mistakes when solving tasks of visual-spatial character. The tasks of non-spatial character appear to be much more complicated for children. When solving non-spatial tasks, children aged from 5 to 6 determine a hierarchy of targets according to the indicated characteristics, i.e., they manage to compose rankorder scales. Children’s inferences should not be explained by anchoring effect. It is more complicated to evaluate what causes the inferences drawn by 4-year-olds. They guess more frequently than children aged from 5 to 6 years. Still, the proportions of true-false responses in the groups of 4–6 years differ slightly. Children aged from 5 to 6 years explain their inferences making meaningful arguments more frequently than 4-year-olds. The conclusion may be drawn that even for children aged from 5 to 6 years it is complicated to explain their replies when solving transitive relation tasks of non-spatial character. Tasks of visual-spatial character are solved employing different strategies from those for non-spatial task solving
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32221/3/ISSN2345-024X_2010_V_5.PG_59-74.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32221
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.