Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32211
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Endriulaitienė, Auksė;Martišius, Vaclovas Petras
Title: Personal and situational factors as the predictors of risk-taking propensity in the sample of lithuanian students
Other Title: Polinkį rizikuoti Lietuvos studentų imtyje prognozuojančių asmeninių ir situacinių veiksnių sąsajos
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 5 (2010)
Extent: p. 75-98
Date: 2010
Keywords: Polinkis rizikuoti;Asmenybės bruožai;Rizikos rūšis;Dispositional and behavioral risk-taking propensity;Personality traits;Risk type
Abstract: Mokslinė problema, tikslas. Šiame tyrime buvo remiamasi teoriniu požiūriu, kad situaciniai ir asmeniniai veiksniai sąveikauja nulemdami asmens polinkį rizikuoti ir kad žmonės vienoje rizikos srityje gali būti linkę rizikuoti, tuo tarpu kitoje rizikos srityje jie gali vengti rizikos. Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti sąveiką tarp keleto asmenybės bei situacijos veiksnių, kurie padeda numatyti studentų polinkį rizikuoti, vertinamą kompleksiškai – kaip asmenybės vidinę dispoziciją bei tam tikrą elgesio būdą. Metodai. Tyrime dalyvavo 253 studentai iš dviejų Lietuvos universitetų, kurie pildė klausimyną, susidedantį iš sociodemografinių klausimų, Aizenko asmenybės klausimyno, Kogan ir Wallach (1964) Pasirinkimo dilemų klausimyno bei polinkio rizikingai elgtis skalės. Rezultatai. Rezultatai atskleidė, kad didesniu polinkiu rizikuoti (kaip asmenybės dispozicija) pasižymi studentai, kuriems būdinga labiau išreikšta ekstraversija bei rigidiškumas, tuo tarpu neurotiškumas ir socialinis patrauklumas nebuvo susiję su polinkiu rizikuoti. Studentai, kurie pasižymėjo labiau išreikšta ekstraversija ir rigidiškumu bei mažiau išreikštu socialiniu patrauklumu, buvo labiau linkę rizikuoti, kai polinkis rizikuoti buvo matuojamas kaip išoriškai stebima elgesio charakteristika. Tyrimo rezultatai atskleidė lyčių skirtumus bei polinkio rizikuoti skirtumus sveikatos, piniginės, etinės bei socialinės rizikos srityse. Išvados. Asmeniniai veiksniai (lytis bei asmenybės savybės) padeda numatyti studentų polinkį rizikuoti skirtingose srityse, tačiau paaiškinamoji numatymo vertė nėra didelė, be to, būdas, kaip yra vertinamas polinkis rizikuoti (kaip dispozicija ar kaip elgesys), gali koreguoti gaunamus rezultatus
Background, purpose. The current study is based on the combination of situational and individual approaches to risk propensity through consideration of individual responses to different risk domains. The main goal of the investigation is to find out the interaction between several personality and situation factors as the predictors of students’ risk-taking propensity, measured as a complex phenomenon – dispositional and behavioural. Material and methods. In order to investigate the relationship between gender, extraversion, emotional stability, social desirability, rigidity, and risk-taking propensity we sampled 253 students from two Lithuanian universities. Each participant was asked to complete a questionnaire, which consisted of socio-demographic information, Eysenck’s personality questionnaire, two risk-taking propensity measures (dispositional and behavioural) – Kogan and Wallach’s Choice Dilemma Questionnaire and behavioural risk-taking scale. Results. Results revealed that dispositional risk-taking propensity was higher among the students with higher extraversion and higher rigidity, but neuroticism, as well as social desirability, was not associated with dispositional risk-taking propensity. Students with higher levels of extraversion and rigidity and with lower levels of social desirability were more prone to behavioural risk-taking. Gender differences as well as the differences in health, monetary, ethical and social risk areas were discussed. Conclusions. Personal factors (personality traits and gender) add to the prediction of risk-taking propensity in different domains (physical, monetary, ethical and social), still the explanatory value of the prediction is not robust and measurement approach to risk-taking propensity (behavioural or dispositional) might moderate the results
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32211/3/ISSN2345-024X_2010_V_5.PG_75-98.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32211
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml14.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.