Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32209
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJonynienė, Jolita-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2016-10-13T08:17:47Z-
dc.date.available2016-10-13T08:17:47Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.issn19417233-
dc.identifier.otherVDU02-000008817-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32209/3/ISSN2345-024X_2010_V_5.PG_119-137.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/32209-
dc.description.abstractKadangi tėvai susiduria su sunkumais bendraudami su vaiku ir jį auklėdami, jiems reikalingos tėvystės įgūdžių stiprinimo ir lavinimo programos. Mokslinėje ir praktinėje literatūroje galima aptikti įvairių programų, kurios skiriasi teoriniu pagrindu, siekiamais tikslais, tikslinėmis grupėmis, mokymo(si) modeliais ir / ar turiniu. Tai, kuri iš jų susijusi su ryškiausiais pageidaujamais pokyčiais (t. y. kuri efektyviausia), yra vienas dažniausių klausimų, iškylančių tėvams ir pagalbą jiems teikiantiems specialistams. Taigi šio straipsnio tikslas yra apžvelgti svarbiausius tėvystės įgūdžių lavinimo programų efektyvumui įtaką darančius veiksnius. Tyrimo metodu pasirinkta mokslinės literatūros apžvalga ir analizė. Rezultatai ir išvados. Apžvelgus užsienio literatūrą, galima išskirti tris svarbiausias tėvams skirtų programų efektyvumo veiksnių grupes: tai (1) pačios programos ypatumai, (2) dalyvio, jo šeimos charakteristikos ir (3) programą organizuojančio asmens ypatumai. Be to, įvairių literatūros šaltinių analizė leidžia kelti kelias prielaidas: tėvystės įgūdžių lavinimo programa efektyvesnė tuomet, kai (1) ji dalyviams siūlo kuo įvairesnių žinių, papildomų praktinėmis užduotimis, padeda tėvams atrasti ir išnaudoti jų asmenines ir bendravimo su vaiku stiprybes, netrikdo dalyvių dėmesio papildomomis paslaugomis ir maksimaliai įtraukia į susitikimus; (2) dalyviai yra motyvuoti ir pasiryžę keistis, programos pobūdis atitinka jų bendruosius poreikius ir specifinius lūkesčius, šeimos kultūrines vertybes; (3) programos susitikimų organizatorius siekia palaikyti šiltus santykius su programos dalyviais ir pasižymi įvairiomis asmenybės savybėmis, palankiomis nuoširdžiam bendravimui su tėvaislt
dc.description.abstractWhen nowadays‘ parents are confronted with varying difficulties related to communication with children and their nurture, a big need for parenting skills‘ improving programs emerges. Various programs, which differ in theoretical background, purposes, purposive groups, teaching or learning models and / or contents, can be found in scientific and practical literature. One of the most frequent questions for parents and professionals is that which program is related with the most vivid changes in parents, i. e., which is the most effective one. The aim of this paper is to review the most important factors for the effectiveness of parenting skills‘ improving programs. The review and analysis of scientific literature were chosen as a method for this paper. Results and conclusions. Following the foreign scientific literature, three major groups of factors for the effectiveness of parenting skills‘ improving programs were indicated: (1) the peculiarities of the program itself, (2) the characteristics of participant or his family, and (3) the peculiarities of person who organizes meetings for parents. Some additional tendencies were also found: it’s likely that the effectiveness of the program is more possible when (1) various types of knowledge and practical tasks are introduced to participants, they have a possibility to discover their personal strengths in communicating with children, to pay their entire attention to the program (no additional service is suggested) and take part in as many meetings as possible; (2) participants are motivated for changes, the model of the program satisfies the cultural values of the family, their general needs and specific expectations; (3) the meetings’ person searches for any possibilities for close relationships with participants and has a variety of personality traits that are necessary for sincere communicationen
dc.description.sponsorshipPsichologijos katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 119-137-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofTarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 5 (2010)-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.relation.isreferencedbyAcademic Search Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyPsycINFO-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.rightsSutarties data 2012-11-06, nr. A1210, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectEfektyvumo veiksniailt
dc.subjectŠeimalt
dc.subjectTėvystės įgūdžių lavinimo programalt
dc.subjectVaikaslt
dc.subjectEffectiveness factorsen
dc.subjectFamilyen
dc.subjectParenting skills‘ improving programen
dc.subjectChilden
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleTėvystės įgūdžių lavinimo programų efektyvumo veiksnių apžvalgalt
dc.title.alternativeThe review of effectiveness factors of parenting skills‘ improving programsen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation20-
dc.date.updated2019-09-30T13:17Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "8817"}, "publisher": {"name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1941-7233"], "code": "S4", "subject": ["S006"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32209/3/ISSN2345-024X_2010_V_5.PG_119-137.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/32209"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 19, "sheets": 1.357, "timestamp": "20190930131742.0", "account": {"year": 2010, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Socialinių mokslų fakultetas", "id": "07", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Psichologijos katedra", "id": "0702", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "87D66721A5BDC7111B66ABCB98520101", "lname": "Jonynienė", "fname": "Jolita", "status": "0", "name": "Jonynienė, Jolita"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 5
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

107
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

61
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.