Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32190
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Chávez, Jacob X.;Dinsmore, Julie A.;Hof, David D.
Title: Assessing the incidence rates of substance use disorders among those with antisocial and borderline personality disorders in rural settings
Other Title: Kaimo vietovėse gyvenančių asmenų, kuriems diagnozuotas asocialaus arba ribinio tipo asmenybės sutrikimas, probleminis narkotinių medžiagų vartojimas
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2010, [Vol.] 6, p. 57-66
Date: 2010
Keywords: Addiction;Dual diagnosis;Priklausomybė;Dviguba diagnozė
Abstract: Background. Studies regarding the correlation between Antisocial Personality Disorder (ASPD) and Borderline Personality Disorder (BPD) diagnoses and Substance Use Disorders (SUDs) have focused on substances used (Chapman, Cellucci, 2007; Skodol, Oldham, Gallaher, 1999; Trull, Waudby, Sher, 2004; Sher, Trull, 2002), or behaviors that predict a SUD. Few studies have addressed the rates of cannabis and amphetamine abuse (Skodol, et al. 1999; Regier, et al. 1990), involved inpatient psychiatric populations (Trull, et al. 2004; Rounsaville, et al., 1998), or focused on rural populations. Purpose. This study compares ASPD and BPD diagnoses and abuse rates, including amphetamine and cannabis use, in a rural setting. Methods and Results. Archival data on diagnosis and abuse rates were compared for patients in an R an inpatient psychiatric facility in a rural community in the United States diagnosed with BPD or ASPD. Use rates were significantly higher for the ASPD group than the BPD group for all substances, with over half with ASPD (54.76 %) abusing cannabis compared with about 20 % (19.77 %) of those with BPD. Almost one third (30.95 %) with ASPD abused amphetamines compared to 13.56 % of those with BPD. The incidence of alcohol use in the ASPD group was three times higher than in previous studies on non-rural populations. Conclusions. Practitioners in rural settings should assess for both cannabis and amphetamine use as they often accompany alcohol use. A psycho-educational focus on preventing future SUDs for ASPD individuals who are not currently co-morbidly diagnosed may be indicated.
Problema. Dauguma tyrimų, kuriuose nagrinėjamos asocialaus tipo asmenybės sutrikimo (ATAS), ribinio tipo asmenybės sutrikimo (RTAS) ir probleminio narkotinių medžiagų vartojimo sąsajos, didžiausią dėmesį kreipia į tai, kokios medžiagos vartojamos (Chapman, Cellucci, 2007; Skodol, Oldham, Gallaher, 1999; Trull, Waudby, Sher, 2004; Sher, Trull, 2002), arba siekia atskleisti elgesį, kuris numato narkotinių medžiagų vartojimą. Tačiau tik keliuose tyrimuose plačiau buvo nagrinėjamas piktnaudžiavimas kanapėmis ir amfetaminu (Skodol et al. 1999; Regier, et al. 1990), įtraukiami psichiatrijos stacionaruose besigydantys asmenys (Trull, et al. 2004; Rounsaville, et al., 1998), ar susitelkiama į kaimo vietovę. Tyrimo tikslas. Atskleisti asocialaus ir ribinio tipo asmenų, gyvenančių kaimo vietovėse, asmenybės sutrikimų sąsajas su probleminiu narkotinių medžiagų vartojimu, įskaitant ir kanapių produktus bei amfetaminą. Metodika. Tyrime analizuojami vieno JAV kaimo bendruomenės psichiatrinių paslaugų stacionaro archyviniai duomenys apie asmenybės sutrikimų diagnozes ir probleminio narkotinių medžiagų vartojimą. Rezultatai. Asmenų, kuriems buvo diagnozuotas ATAS, grupėje probleminio narkotinių medžiagų vartojimo paplitimas buvo reikšmingai didesnis, nei RTAS asmenų grupėje. ATAS asmenų grupėje piktnaudžiauta kanapėmis dvigubai daugiau (54,76 %), palyginti su RTAS grupe (19,77 %). Maždaug trečdalis ATAS grupės asmenų piktnaudžiavo amfetaminu (30,95 %), RTAS grupėje tokių asmenų buvo 13,56 %. Probleminio alkoholio vartojimo rodikliai ATAS asmenų grupėje buvo tris kartus didesni, nei nurodoma ankstesniuose tyrimuose, atliktuose ne kaimo vietovėse. Išvados. Psichikos sveikatos specialistai, dirbantys kaimo vietovėse, turėtų vertinti ir kanapių bei amfetamino vartojimą, kadangi dažnai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama vartojant alkoholį. Tyrimo rezultatai skatina daryti prielaidą: asmenims, kuriems diagnozuotas ATAS, bet nediagnozuotas probleminis alkoholio vartojimas, būtų naudinga psichoedukacija, galinti padėti išvengti komorbidiškumo.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32190
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32190
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 6

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

201
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

71
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.