Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32182
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gudaitė, Gražina;Lozovska, Juliana
Title: Moterų agresijos ir tėvo komplekso sąsajos
Other Title: Relationship between female aggression and father complex
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2010, [Vol.] 6, p. 99-120
Date: 2010
Keywords: Moterų agresija;Agresyvumas;Tėvo kompleksas;Vaikystės patirtys;Female aggression;Aggressiveness;Father complex;Childhood experiences
Abstract: Atsižvelgiant į moterų agresijos problemos aktualumą ir nepakankamai ištirtą temą, šiame darbe keliamas tikslas – atskleisti moterų agresijos ir tėvo komplekso sąsajų prielaidas. Tyrimu buvo siekiama nustatyti vyraujantį tėvo kompleksą bei jo savybes, atskleisti tėvo komplekso raišką dabartiniame moterų gyvenime, galiausiai plėtoti komplekso ir agresijos sąsajų sampratą. Tyrime naudota pusiau struktūrinantis pokalbis bei projekcinės piešimo metodikos (H-T-P ir piktogramų metodikos), leidusios atskleisti tiek sąmoningą moterų požiūrį į agresiją, tiek pasąmonines šio elgesio prielaidas. Tiriamisios. Tyrime dalyvavo 20 moterų, už įvairius nusikaltimus atliekančių bausmę Panevėžio pataisos namuose. Remiantis tyrimo rezultatais, galima kelti prielaidas, kad agresyvus moterų elgesys yra susijęs ne su dideliu vidiniu agresyvumu, o veikiau su atsaku į nepatenkintus poreikius, gynyba, kraštutiniu bandymu apsaugoti savo ribas. Analizuojant gelmines šio elgesio prielaidas, paaiškėjo, kad dauguma tyrime dalyvavusių moterų susitapatina su neigiamu tėvo kompleksu, susiformavusiu itin traumuojančiomis vaikystės patirties sąlygomis. Susitapatinimas su tėvo kompleksu reikšmingai modifikuoja daugelį moterų funkcionavimo sferų ir gali būti susijęs su dabartinėmis moterų problemomis tarpasmeniniuose santykiuose, emocinės sferos sutrikimais, nebrandžiais gynybiniais mechanizmais, silpnu ego, neadekvačiu savęs vertinimu bei vienpusišku savęs vaizdu.
Background and Purpose. The problem of female aggression is becoming more relevant due to the growing numbers of female offenders, and lack of current research being conducted. The aim of this paper is to unfold the relationship between female aggression and the father complex. The goal was to identify dominant father complex problems and their features, to reveal manifestations of the father complex in everyday life. Method. To reach this aim, in-depth interviews, projective pictogram methods, and the H-T-P method were applied to a population of women incarcerated in Panevezys penitentiary. These methods enabled us not just to understand women‘s conscious position and attitude towards aggression, but also to capture an unconscious background of the aggressive behaviour. Results. According to the data, female aggressive behaviour is not linked to high levels of inner aggressiveness, but rather in response to unmet childhood needs. Aggressive behaviour can be understood in terms of defensive reactions, and extreme attempts to defend personal space. By analyzing in-depth assumptions of aggressive behaviour, it was determined, that the majority of inquired women identified with the father complex, which was developed under very traumatizing childhood conditions. Identification with the father complex results in significant impact on the problems of interpersonal relationships, emotional immaturity, infantile defensive mechanisms, weak Ego, inadequate self-image, and gender and sexual identity problems, which are prevalent in the inquired population. Conclusion. Aggressive behaviour is a complex phenomenon, which must be explored carefully and with integrity – combining multiple data analysis and implementing approaches both qualitative and quantitative.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32182
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32182
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 6

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

128
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.